Mittalaitteiden kalibrointipalvelut

Joustavat kalibrointipalvelut vankalla ammattitaidolla

Kalibrointia vaaditaan suoritettavaksi testauslaitteille useilla teollisuuden aloilla kuten betoni-, puu- ja rakennusaineteollisuudessa. Mittauksilla varmistetaan sekä tuotteiden, materiaalien että tuotekehityksen laatua, jonka lisäksi laitteiden säännöllinen kalibrointi voi olla vaatimus yritysten tuotesertifioinneissa sekä laatujärjestelmissä.

Labroc tarjoaa luotettavaa ja joustavaa kenttäkalibrointia koko Suomessa. Voimme suorittaa kalibroinnit asiakkaiden toimitiloissa tai vaihtoehtoisesti omassa laboratoriossamme, joka on FINAS:n akkreditoima kalibrointilaboratorio K064, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Toteutamme kalibrointipalvelut aina riippumattomasti ja puolueettomasti eikä niitä kytketä mihinkään muihin yrityksemme palveluihin. Suoritamme kalibrointeja kaikentyyppisille aineenkoetuskoneille ja tarvittaessa myös säädämme asiakkaidemme koneita mahdollisuuksien mukaan. Kalibrointipalvelumme ovat näin ollen laitevalmistajista ja laitetyypeistä riippumattomia.

Kalibroinnin myötä laitteiston tarkkuus ja suorituskyky parantuvat, jolloin voidaan myös vähentää materiaalien hävikkiä. Mittaustulosten perusteella laitteelle laaditaan aina kalibrointitodistus, jossa ilmoitetaan mm. mahdolliset mittauslaitteen virheet ja kalibroinnin epävarmuus.

Kalibrointipalvelujamme suorittavat upouudella kalustolla, ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella kalibroijat Vesa Purje ja Mikko Pääkkönen.

Voit ottaa kalibroijiimme yhteyttä myös sivun alaosan yhteydenottolomakkeella!

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K064, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Palvelumme

  • Voiman mittaus aineenkoetuskoneille ja testauslaitteille standardi SFS-EN ISO 7500-1:2018 (voiman kalibrointi) mukaan
    • akkreditoidusti puristusvoimat 0,4kN…3000kN ja vetovoimat 0,4kN…50kN
  • Betonitestauskoneiden yläpallonivelen toimivuuden ja voiman keskeisyyden testaus standardin SFS-EN 12390-4:2019 mukaan
  • Prosessi/annosteluvaakojen (esim. sementti-, kiviaines- ja vesivaa’at) kalibrointi joko punnuksilla tai vetolaitteistolla
  • Irtoanturit ja muut voimaa mittaavat laitteet kalibroimme mahdollisuuksien mukaan
  • Testauksessa tarvittavien vaakojen, työntömittojen, koekappalemuottien, lämpömittareiden/uunien ja kimmovasaroiden kalibrointi
  • 1-punoksen esijännitystunkkien ja ontelolaatta- ja ratapölkky-jännityskoneiden voiman kalibrointi
  • Vetolujuustestereiden kalibrointi (esim. Proseq, Form+Test, Easy-M)

 

 

Ota meihin yhteyttä!