Betonin ja haitta-aineiden analysointia

Nopeasti. Helposti. Laadukkaasti.

Tilaa tutkimus

Laadunvarmistus paljastaa rakenteiden turvallisuuden ja terveellisyyden

Laadunvarmistuksella tarkoitetaan työmaalla rakennustyön aikana tapahtuvaa uusien tai korjattavana olevien betonirakenteiden laadun selvittämistä.

Ohjeet, normit, säännökset, sekä rakennuttajan omat vaatimukset muodostavat rakentamisen laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten täyttymistä seurataan erilaisilla laadunvarmistuskokeilla, joilla todetaan rakenteen turvallisuus ja terveellisyys.

Kokeita työmaalla tai laboratoriossa

Labrocilla on pitkä kokemus erilaisten haitta-aineiden sekä betonin ominaisuuksien analysoinnista.

Laadunvarmistuskokeet suoritetaan tehtävästä riippuen joko työmaalla paikan päällä tehtävin kokein, tai koekappaleista laboratorioissamme.

Yleisimpiä tarjoamiamme toimenpiteitä ovat betonin vetolujuuden, pinnoitteiden ja valujen rajapintojen tartuntalujuuden mittaaminen, sekä pintakarkeuden määritys.

Lisäksi laadunvarmistukseen voi kuulua erilaisia laboratoriossa tehtäviä tutkimuksia, kuten absoluuttisen kosteuden, injektointiaineen tunkeumasyvyyden, sekä pinnoitteiden ja vesieristeiden paksuuden määrityksiä.

Tarjoamme myös näytteenottopalveluita materiaalien laboratoriotutkimuksia varten. Tällaisia ovat esimerkiksi betonin puristuslujuus, ohuthieet, kloridi, sekä muut näytteenotot, jotka vaativat timanttiporauskalustoa.

Labroc suorittaa työmaan aikaista laadunvarmistuspalvelua ympäri Suomen. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Oulussa, mikä mahdollistaa palvelumme koko maassa. Työntekijöillämme on pätevyydet suorittaa laadunvarmistustestausta niin tietyömailla, ratatyömailla kuin talokohteissa.

Laadunvarmistuspalvelun avulla varmistetaan työmaalla, että kyseisen työvaiheen laatuvaatimukset täyttyvät.

Palvelumme laadunvarmistukseen:

Absoluuttisen kosteuden määritys (VTT 2650)
Pintakarkeus SAND-PATCH (PANK 5103)
Puristuslujuus (SFS-EN 12390-3 tai SFS-EN 12504-1)
Veto- ja tartuntavetolujuuskokeet työmaakohteessa (SFS 5446 tai SFS 5445)
Tartuntavetolujuus teräksille/ankkureille
Pinnoitteen ja vesieristeen paksuuden määritys
Maalien ja pinnoitteiden vetolujuuden määritys
Kloridipitoisuuden määritys (SFS-EN 14629)
Injektointiaineen tunkeutumasyvyys (stereomikroskoopilla)
Kapillaarinen vedelläkyllästysaste (VTT-R-01626-17)
Valmisbetonin painuman määritys työmaalla
Valmisbetonin notkeuden määritys työmaalla
Valmisbetonin ilmamäärämittaus työmaalla
Valmisbetonin lämpötilan määritys työmaalla
Koekappaleiden valmistus työmaalla

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät www.finas.fi tunnuksella T314.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä