Betonin ja haitta-aineiden analysointia

Nopeasti. Helposti. Laadukkaasti.

Ota yhteyttä

Laastin koostumuksen määrittäminen (ohuthie NT Build 370)

Menetelmällä arvioidaan ja määritetään kovettuneen laastin tai rappauksen kalkki-sementtisuhdetta ja käytetyn kiviaineen määrää eli laastin suhteitusta. Arviointi tehdään näytteestä valmistetusta ohuthieestä (0,025-0,03 mm paksu leike), jota tutkitaan valomikroskoopilla pistelaskumenetelmää käyttäen. Tutkimuksesta voidaan antaa lisätietoja koskien tutkitun laastin tai rappauksen rakennetta ja kuntoa.

Betonin testaus, tutkimus ja laadunvalvonta ovat Labrocille jokapaiväistä analysointia, joiden parissa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tutkijatiimi. Toimimme laboratoriona betonin kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tutkimme ja testaamme kaikkia betonista valmistettuja rakenteita sekä uudisrakennus- että korjausrakennuskohteissa. Tutkimamme näytteet on otettu esimerkiksi kiinteistöjen julkisivuista, parvekerakenteista, uima-altaista tai infrakohteista kuten siltarakenteista, tunneleista, padoista, voimalaitoksista, tuulivoimaloista, majakoista tai vesitorneista. Olemme mukana myös vahinkotapauksissa selvittämässä vaurioiden laajuutta ja vakavuutta.

Tutustu tarkemmin betonitutkimuksiimme

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä

Labrocin luotettavaa betonitutkimusta

Betonin testaus, tutkimus ja laadunvalvonta ovat Labrocille jokapaiväistä analysointia, joiden parissa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tutkijatiimi. Toimimme laboratoriona betonin kaikissa elinkaaren vaiheissa.
Betonitutkimus
Ohuthie- ja pintahietutkimuksessa selvitetään betonirakenteiden laatua ja kuntoa.
Ohuthietutkimus ja pintahietutkimus
Betonin laatua valvotaan työmaalla määrittämällä valmisbetonin ominaisuuksia – ilmamäärää, notkeutta ja lämpötilaa. Infrakohteissa yleisimmät työmaalla määritettävät ominaisuudet ovat ilmamäärä ja itsestään tiivistyvillä betoneilla leviämä. Lisäksi valmisbetonista valmistetaan koekappaleita puristuslujuuden määrittämiseksi.
Työmaan laadunvalvonta
Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Suomessa betonia käytetään vuosittain noin 5 miljoonaa kuutiota. Yksi betonin laatua kuvaavista tekijöistä on betonin lujuus. Lujuus vaihtelee yleensä 30-80 megapascalin (MPa) välillä.
Puristuslujuuden määritys
Menetelmällä arvioidaan ja määritetään kovettuneen laastin tai rappauksen kalkki-sementtisuhdetta ja käytetyn kiviaineen määrää eli laastin suhteitusta.
Laastin koostumuksen määrittäminen
Menetelmällä saadaan selville, kuinka pitkälle ilman hiilidioksidi on edennyt betonissa.
Karbonatisoitumissyvyyden määritys
Betonin vesi-sementtisuhde eli betonin sisältämän vesimäärän ja sementin painon suhde arvioidaan betoninäytteestä tehdystä ohuthieestä valomikroskoopilla.
Kovettuneen betonin vesi/sementtisuhteen arviointi
Injektointiaineen tunkeutumasyvyys voidaan mitata betoninäytteen halkaistulta pinnalta stereomikroskoopilla 6.3x – 40x suurennoksella.
Injektointiaineen tunkeutuminen
Injektointiaineen tunkeutumasyvyys voidaan mitata betoninäytteen halkaistulta pinnalta stereomikroskoopilla 6.3x – 40x suurennoksella.
Injektointiaineen tunkeutumasyvyys (stereomikroskoopilla)
Pinnoitteen ja vesieristeen paksuus voidaan määrittää tarkasti stereomikroskoopilla ja/tai polarisaatiomikroskoopilla. Erotuskyky mikrometritasolla (0,01 mm).
Pinnoitteen ja vesieristeen paksuuden määritys