Betonin ja haitta-aineiden analysointia

Nopeasti. Helposti. Laadukkaasti.

Tilaa tutkimus

Rakentamisen laatuun liittyvää keskustelua käydään usein sisäilmaan liittyvien ongelmien ympärillä. Suomessa asia on erityisesti tapetilla, koska ilmastomme edellyttää energiatehokkaita rakenneratkaisuja sekä laadukkaasti toteutettua ja ylläpidettyä rakennuksen ilmanvaihtoa. Paksut eristeet ja tiiviit rakenteet puolestaan edellyttävät ymmärrystä kosteudenhallinnasta niin rakennusvaiheessa, asumisen aikana kuin korjausrakentamisenkin aikana. Epäonnistunut kosteudenhallinta on omiaan luomaan otollisen ympäristön haitallisille yhdisteille tai mikrobikasvustoille, jotka voivat heikentää sisäilman laatua ja asumisterveyttä.

Heikkolaatuisen sisäilman syyt ovat moninaiset ja asukkaat oireilevat mahdollisista haittatekijöistä hyvin yksilöllisesti. Syy-seuraussuhteita haitallisen altisteen ja oireilun välillä on usein haasteellista tunnistaa ja todistaa. Sisäilma-asiantuntijat ja rakennusterveysasiantuntijat ohjaavat oikeisiin menetelmiin niin suunnittelussa, rakentamisessa, asumisessa, korjauksissa kuin huolloissakin. He hyödyntävät laboratoriopalveluita näytteiden analysoinnissa, mikä antaa tarvittavat lisätiedot ongelmien ratkaisuun.

Labroc on Suomen suurin asbesti- ja haitta-ainelaboratorio. Ilmasta ja laskeutuneesta pölystä tutkimme mineraalivillakuituja, asbestia ja pölynkoostumusta. Teemme sisäilmasta PAH- ja VOC-pitoisuuden määrityksiä. Teetämme osana palveluamme myös mikrobianalyysejä.

Palvelumme sisäilmatutkimuksiin:

Kaseiinin määritys tasoitteesta
Kivi- ja lasivillan tunnistus elektronimikroskoopilla
Mikrobianalyysi laimennos
Mikrobianalyysi suoraviljely
Mineraalivillalaskenta (laskeuma) polarisaatiomikroskoopilla (VTT 2360:2006)
Mineraalivillatunnistus polarisaatiomikroskoopilla
Pölyn tunnistus polarisaatiomikroskoopilla
Pölynkoostumus elektronimikroskoopilla
Röntgendiffraktioanalyysi (XRD) / SEM-erikoistutkimus
Sisäilman PAH XAD-menetelmä
VOC-analyysi ilmasta
VOC-analyysi materiaalista

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät www.finas.fi tunnuksella T314.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä