Betonin ja haitta-aineiden analysointia

Nopeasti. Helposti. Laadukkaasti.

Tilaa tutkimus

Asiantunteva betonin laadunvalvonta työmaalla varmistaa onnistuneen projektin

Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Suomessa sitä käytetään vuosittain noin 5 miljoonaa kuutiota.

Betonin laatua valvotaan työmaalla määrittämällä valmisbetonin ominaisuuksia – ilmamäärää, notkeutta ja lämpötilaa. Infrakohteissa yleisimmät työmaalla määritettävät ominaisuudet ovat ilmamäärä ja itsestään tiivistyvillä betoneilla leviämä. Lisäksi valmisbetonista valmistetaan koekappaleita puristuslujuuden määrittämiseksi.

Lujuuteen vaikuttaa betonin koostumus. Erityisesti veden ja sementin määrällä on siihen merkittävä vaikutus. Vaikka betonin puristuslujuusominaisuudet ovat korkeaa luokkaa, sen vetolujuus on yleensä vain noin 10 % sen puristuslujuudesta.

Raja-arvot määrittävät betonin laadunvalvontaa

Laadunvalvontaa suoritetaan työmaalla valmisbetonista painuman ja notkeuden määrityksillä, ilmamäärämittauksilla, lämpötilan määrityksillä sekä koekappaleiden valmistuksella. Määrityksiä ohjaavat standardit, InfraRYL, betoninormit ja betoninvalmistajan määrittämät raja-arvot. Raja-arvoilla taataan kovettuneelle betonille annettujen ominaisuuksien täyttyminen.

Koekappaleiden valamista varten käytetään joko muovisia tai metallisia muotteja. Yleisesti betonin puristuslujuuteen vaikuttavat koekappaleen tiivistämisen onnistuminen, koekappaleen säilytysolosuhteet ja koekappaleen ikä.

Kovettuneesta betonista suoritetaan absoluuttisenkosteuden määrityksiä, vetokokeita, terästen tartuntavetoja ja poranäytteidenottoja.

Poranäytteistä määritetään yleensä lujuutta, huokosjakoa ja karbonatisoitumista. Menetelmiä käytetään korjausrakentamisessa, sekä valetun rakenteen toteutuneiden ominaisuuksien määrittämisessä. Betonin ja terästen testausmenetelmät perustuvat standardeihin.

Laadukas testaus Labrocilta

Labrocilla on kattava valtakunnallinen verkosto työmaalaadunvalvontaa varten. Meillä on betonilaboratoriot Espoossa, Oulussa ja Tampereella. Tämä mahdollistaa lyhyemmät toimitusmatkat ja nopeammat toimitusajat betonin tutkimista varten.

Osaavat työntekijämme takaavat testausten laadun. Palvelumme mahdollistaa myös venymisen toimitusajoissa asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Betonin testaus, tutkimus ja laadunvalvonta ovat Labrocille jokapaiväistä analysointia, joiden parissa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tutkijatiimi. Toimimme laboratoriona betonin kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tutkimme ja testaamme kaikkia betonista valmistettuja rakenteita sekä uudisrakennus- että korjausrakennuskohteissa. Tutkimamme näytteet on otettu esimerkiksi kiinteistöjen julkisivuista, parvekerakenteista, uima-altaista tai infrakohteista kuten siltarakenteista, tunneleista, padoista, voimalaitoksista, tuulivoimaloista, majakoista tai vesitorneista. Olemme mukana myös vahinkotapauksissa selvittämässä vaurioiden laajuutta ja vakavuutta.

Tutustu tarkemmin betonitutkimuksiimme

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä

Labrocin luotettavaa betonitutkimusta

Betonin testaus, tutkimus ja laadunvalvonta ovat Labrocille jokapaiväistä analysointia, joiden parissa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tutkijatiimi. Toimimme laboratoriona betonin kaikissa elinkaaren vaiheissa.
Betonitutkimus
Ohuthie- ja pintahietutkimuksessa selvitetään betonirakenteiden laatua ja kuntoa.
Ohuthietutkimus ja pintahietutkimus
Betonin laatua valvotaan työmaalla määrittämällä valmisbetonin ominaisuuksia – ilmamäärää, notkeutta ja lämpötilaa. Infrakohteissa yleisimmät työmaalla määritettävät ominaisuudet ovat ilmamäärä ja itsestään tiivistyvillä betoneilla leviämä. Lisäksi valmisbetonista valmistetaan koekappaleita puristuslujuuden määrittämiseksi.
Työmaan laadunvalvonta
Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Suomessa betonia käytetään vuosittain noin 5 miljoonaa kuutiota. Yksi betonin laatua kuvaavista tekijöistä on betonin lujuus. Lujuus vaihtelee yleensä 30-80 megapascalin (MPa) välillä.
Puristuslujuuden määritys
Menetelmällä arvioidaan ja määritetään kovettuneen laastin tai rappauksen kalkki-sementtisuhdetta ja käytetyn kiviaineen määrää eli laastin suhteitusta.
Laastin koostumuksen määrittäminen
Menetelmällä saadaan selville, kuinka pitkälle ilman hiilidioksidi on edennyt betonissa.
Karbonatisoitumissyvyyden määritys
Betonin vesi-sementtisuhde eli betonin sisältämän vesimäärän ja sementin painon suhde arvioidaan betoninäytteestä tehdystä ohuthieestä valomikroskoopilla.
Kovettuneen betonin vesi/sementtisuhteen arviointi
Injektointiaineen tunkeutumasyvyys voidaan mitata betoninäytteen halkaistulta pinnalta stereomikroskoopilla 6.3x – 40x suurennoksella.
Injektointiaineen tunkeutuminen
Injektointiaineen tunkeutumasyvyys voidaan mitata betoninäytteen halkaistulta pinnalta stereomikroskoopilla 6.3x – 40x suurennoksella.
Injektointiaineen tunkeutumasyvyys (stereomikroskoopilla)
Pinnoitteen ja vesieristeen paksuus voidaan määrittää tarkasti stereomikroskoopilla ja/tai polarisaatiomikroskoopilla. Erotuskyky mikrometritasolla (0,01 mm).
Pinnoitteen ja vesieristeen paksuuden määritys