Betonin ja haitta-aineiden analysointia

Nopeasti. Helposti. Laadukkaasti.

Tilaa tutkimus

Rakennushankkeissa tulee varmistua, että rakennusmateriaalit vastaavat niille asetettuja laatuvaatimuksia. Labroc tarjoaa erilaisia laadunvarmistuspalveluja uudisrakentamisen kohteisiin. Näistä yleisimpiä ovat betonin puristuslujuuden määrittäminen, betonin pakkasenkesto-ominaisuuksien määrittäminen ja betonin absoluuttisen kosteuden määrittäminen. Työmaalla voi lisäksi olla tarvetta riippumattomalle laadunvalvonnalle. Labroc tarjoaa betonin ennakkokokeiden lisäksi myös työmaan laadunvalvontaa. Testaamme betonia Oulun, Tampereen ja Espoon laboratorioissa. Otamme hoidettavaksemme tarvittaessa näytteen valmistuksen, näytteenoton ja näytelogistiikan. Rakennamme palvelukokonaisuuksia sillä ajatuksella, että asiakas voi keskittää kaiken betonin testaamisen valtakunnallisesti yhdelle luukulle kilpailukykyiseen hintaan, mikä pitää sisällään myös yrittäjähengessä toimivan laboratorion hyvän palveluasenteen.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä