Betonin tutkimus ja testaus

Akkreditointitunnus T314, Labroc Oy

Ohuthie- ja pintahieanalyysi
(akkreditoitu)
Tulokset esitetään raporttimuodossa ja tuloksia tarkastellaan asteikolla heikko-välttävä-tyydyttävä-hyvä sekä rapautuneisuus 0 – 4. Tutkimuksissa pyritään löytämään vaurioituneen ja vaurioitumattoman betonin rajapinta. Normaali toimitusaika on keskimäärin 3 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa asiakkaan kanssa tilanteen mukaan.

Betonin puristuslujuus ja tiheys
(akkreditoitu)
Tuloksen avulla tieto betonin kantavuudesta ja yleisesti betonin laadusta. Tulokset ilmoitetaan megapascaleina (MPa), toimitusajat vaihtelevat riippuen betonin arvosteluiästä.

Huokosjako, betonin ilmahuokosparametrien määritys
(akkreditoitu)
Määritys tehdään joko hyödyntäen kuvantamista ja syväoppivaa algoritmiä tai optisena ilmahuokosmäärityksenä ohuthiestä. Tuloksena tieto betonin suojahuokosten ilmamäärästä (%), tiivistyshuokosten ilmamäärästä (%), kokonaisilmamäärästä (%), huokosten ominaispinta-alasta (mm2/mm3) ja huokosjaosta (mm). Tulosten toimitusaika 3 viikkoa.

Betonin vetolujuus
Tuloksissa raportoidaan lujuuden (MN/m2) ohella murtokohta ja pääasiallinen murtotapa. Normaali toimitusaika on keskimäärin 3 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa asiakkaan kanssa tilanteen mukaan.

Betonin karbonatisoitumissyvyyden määrittäminen
Karbonatisoitumismääritys sisältyy ohut- ja pintahietutkimukseen, mutta se voidaan tehdä myös erillisestä koekappaleesta tai veto-/puristuslujuusmääritykseen poratusta betonilieriöstä käyttämällä pH-indikaattoriliuosta. Normaali toimitusaika on keskimäärin 3 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa asiakkaan kanssa tilanteen mukaan.

Betonin kloridipitoisuuden määritys
Määritykset voidaan tehdä joko porausjauheesta tai näytekappaleesta. Kloridipitoisuus ilmoitetaan p-% betonin painosta. Normaali toimitusaika on keskimäärin 3 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa asiakkaan kanssa tilanteen mukaan.

Laastin koostumuksen määrittäminen
Arviointi tehdään näytteestä valmistetusta ohuthieestä, jota tutkitaan polarisaatiomikroskoopilla tarvittaessa pistelaskumenetelmää käyttäen. Normaali toimitusaika on keskimäärin 3 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa asiakkaan kanssa tilanteen mukaan.