Betonin tutkimus ja testaus

Akkreditointitunnus T314, Labroc Oy
Akkreditointitunnus T288, Mikrobioni Oy

Ohuthie- ja pintahieanalyysi
(akkreditoitu T314)
Betonirakenteiden kuntoa ja laatua tutkitaan stereo- ja polarisaatiomikroskooppia käyttäen. Tulokset esitetään raporttimuodossa asteikolla heikko – hyvä sekä rapautuneisuus 0 – 4. Normaali toimitusaika on keskimäärin 3 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa asiakkaan kanssa tilanteen mukaan.

Betonin puristuslujuus ja tiheys
(akkreditoitu T314)
Tuloksen avulla tieto betonin kantavuudesta ja yleisesti betonin laadusta. Tulokset ilmoitetaan megapascaleina (MPa), toimitusajat vaihtelevat riippuen betonin arvosteluiästä.

Betonin ilmahuokosparametrien määritys, huokosjako
(akkreditoitu T314)
Määritys tehdään joko hyödyntäen kuvantamista ja syväoppivaa algoritmiä tai optisena ilmahuokosmäärityksenä ohuthiestä. Tuloksena tieto betonin suojahuokosten ilmamäärästä (%), tiivistyshuokosten ilmamäärästä (%), kokonaisilmamäärästä (%), huokosten ominaispinta-alasta (mm2/mm3) ja huokosjaosta (mm). Tulosten toimitusaika 3 viikkoa.