Pilaantuneen maa-aineksen analyysit

PIMA-tutkimukset helposti Labrocilta

Tilaa tutkimus

Pilaantuneen maa-aineksen taustalla on pääosin ihmisen aiheuttama toiminta. Tyypillisiä kohteita ns. PIMA-tutkimuksille ovat esimerkiksi erilaiset teollisuuslaitokset, sahat ja kyllästämöt, polttoainejakelupisteet, ampumaradat, kemialliset pesulat sekä jätteenkäsittelykeskukset ja romuttamot. Myös taimitarhat sekä kauppapuutarhat voivat toiminnallaan aiheuttaa maaperän pilaantumista.

Yleisimpiä pilaantuneesta maa-aineksesta löytyviä haitta-aineita ovat öljyhiilivedyt, erilaiset liuottimet, raskasmetallit, PAH- ja PCB-yhdisteet sekä torjunta-aineet. Pilaantuneisuuden aiheuttamien aineiden kirjo vaihtelee kohteen ja sinä harjoitetun toiminnan mukaan.

Lähde: Hyvät käytännöt pilaantuneiden maiden kenttätutkimuksissa, SYKE 2014

PIMA-asetus

PIMA-asetuksessa (VNa 214/2007) säädetään maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnista. Asetuksesta löytyvät kynnys- ja ohjearvot, jotka perustuvat joko terveysriskiin tai ekologiseen riskiin. Jos asetuksessa mainittujen haitta-aineiden kynnysarvot ylittyvät, tulee maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve määrittää. Tähän määritykseen tulisi käyttää ensisijaisesti standardoituja analyysimenetelmiä.

PIMA-asetuksen ohjearvoja ei voida käyttää sellaisenaan kaivetun maa-aineksen käsittelyn tai hyötykäyttökelpoisuuden arviointiin. Esimerkiksi POP-yhdisteillä pilaantuneen maa-aineksen käsittelyssä on otettava huomioon EU:n uusi asetus 2019/1021.

Laboratorioanalyysit

Tarjoamme laajan valikoiman pilaantuneen maa-aineksen tutkimiseen liittyvää analytiikkaa. Valikoimastamme löytyy kaikki PIMA-asetuksen vaatimat analyysit sekä paljon muuta maaperään liittyvää analytiikkaa. Analyysit tehdään emoyhtiömme laboratorioissa Saksassa akkreditoiduilla menetelmillä, mutta sekä raportointi että mahdollinen apu tulostulkintaan tapahtuu aina tuttujen Labrocin yhteyshenkilöiden kanssa. Vahva asiantuntijuutemme kattaa myös pilaantuneen maa-aineksen analyysit, vaikka varsinainen analyysityö tehdäänkin emoyhtiömme toimesta.