Mikrobianalyysit

qPCR-menetelmällä nopeat analyysivastaukset

Tilaa qPCR-analyysi

Rakennuksissa kosteusvaurioiden seurauksena esiintyvää mikrobikasvua voidaan mitata perinteisillä viljelymenetelmillä sekä DNA-pohjaisella qPCR-menetelmällä. Mikrobiologiseen analyysiin tulevia näytteitä otetaan aina rakennusteknisen selvityksen tueksi eikä mahdollisen vaurion tai sisäilmaongelman selvittämistä pelkästään näytteiden avulla suositella. qPCR-menetelmän etu on sen nopeus, sillä tulos valmistuu kolmen työpäivän kuluessa. Lisäksi myös vanhat kuivuneet kosteus- ja mikrobivauriot voidaan havaita, koska menetelmä toteaa myös kuolleet mikrobit.

Asumisterveysasetuksen mukaan myös muita kuin viljelymenetelmiä voidaan käyttää mikrobikasvun toteamiseen, jos menetelmän luotettavuus on osoitettu Ruokaviraston hyväksynnällä tai tulosten yhtenevyys laimennossarjalla saatuihin tuloksiin on varmistettu. Meillä on akkreditointi ja Ruokaviraston hyväksyntä rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritykselle qPCR-menetelmällä.

qPCR-menetelmä

DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Mikrobit voidaan analysoida qPCR:llä rakennusmateriaali-, ilma- ja pintanäytteistä. Rakennusmateriaalinäytteistä analysoidaan aina 5 mikrobiryhmää; homeet ja hiivat, Penicillium- ja Aspergillus -suvut, Aktinomykeetit -ryhmä ja Bakteerit -ryhmä.

Tulostulkinta tehdään akkreditoituna ja Ruokaviraston hyväksymänä Homeet ja hiivat-ryhmän, Penicillium ja Aspergillus -sukujen ja Aktinomykeetit- ryhmän tuloksen perusteella. Tulosraportilla raportoidaan lisäksi Bakteerit-ryhmän pitoisuus.

Aktinomykeetit-ryhmä sisältää Streptomyces -suvun lisäksi laajasti muita kosteusvaurioituneissa rakenteissa yleisiä aktinomykeettisukuja, jotka on aiemmin havaittu vain viljelymenetelmillä THG-elatusalustalla. Bakteerit-ryhmän analyysi puolestaan havaitsee laajasti kosteusvaurioissa yleisiä bakteerisukuja. Bakteereita esiintyy tavallisesti suuria pitoisuuksia. Bakteerien esiintyminen näytteessä voi myös olla kontaminaatiota, joka on kertynyt materiaaliin esimerkiksi likaantumisen seurauksena.

Ilma- ja pinta-qPCR- näytteistä analysoidaan aina 3 mikrobiryhmää: homeet ja hiivat, Penicillium ja Aspergillus -suvut, sekä Streptomyces -sädesienisuku.

Näytteenotto qPCR-analyysiin:

  • rakennusmateriaalinäyte: samalla tavalla kuin viljelyanalyysiin
  • ilmanäyte: Button-keräimellä ja pumpulla suodattimelle
  • pintanäyte: pumpulipuikolla nesteeseen. Näyte on toimitettava laboratorioon kylmässä.

Tuloksen tulkinta perustuu laboratorion tekemään vertailuun Asumisterveysasetuksessa ohjeistetun mukaisesti. Olemme määrittäneet rakennusmateriaalinäytteiden qPCR:lle tulkinnalliset ohjearvot verraten analyysituloksia materiaalinäytteiden laimennossarjaviljelymenetelmään. qPCR-analyysin tulosraportista löydät sekä ohjearvot että tulosten tulkinnan. Ilma- ja pintanäytteiden osalta menetelmän validointityö on vielä kesken, joten tulostulkinta on tehtävä verraten otettuja näytteitä keskenään tai verraten näytteitä ennen ja jälkeen puhdistuksen tms. toimenpiteen. Muistathan, että tulosten tulkinnassa asiantuntijamme ovat aina apunasi.

Lue lisää qPCR-menetelmästä!

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Kuinka toimittaa näytteet laboratorioon?

Lue lisää!

Näytteiden toimitus

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-yhdisteet sisäilmassa