Mikrobianalyysit

qPCR-menetelmällä nopeat analyysivastaukset

Tilaa qPCR-analyysi

Rakennuksessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikäli vaurioituneesta rakenteesta on ilmayhteys oleskelutiloihin, mikrobit voivat aiheuttaa terveyshaittaa rakennuksen käyttäjille. Ensisijainen keino ongelmien selvittämiseen on rakennustekninen tutkimus. Mikrobiologiseen analyysiin tulevia näytteitä voidaan ottaa rakennusteknisen selvityksen tueksi. Mahdollisen mikrobiongelman selvittämistä pelkästään näytteiden avulla ei suositella.

Asumisterveysasetuksen mukaan muita kuin viljelymenetelmiä voidaan käyttää mikrobikasvun toteamiseen, jos menetelmän luotettavuus on osoitettu Ruokaviraston hyväksynnällä tai tulosten yhtenevyys laimennossarjalla saatuihin tuloksiin on varmistettu. Meillä on akkreditointi ja Ruokaviraston hyväksyntä rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritykselle qPCR-menetelmällä.

qPCR-menetelmän ehdoton etu on sen nopeus; tulos valmistuu kolmen työpäivän kuluessa. Lisäksi myös vanhat kuivuneet kosteusvauriot voidaan havaita, koska menetelmä toteaa myös kuolleet mikrobit.

qPCR-menetelmä

DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Mikrobit voidaan analysoida qPCR:llä rakennusmateriaali-, ilma- ja pintanäytteistä. Näytteistä analysoidaan aina automaattisesti 3 mikrobiryhmää; kaikki homeet ja hiivat, Penicillium- ja Aspergillus -suvut sekä Streptomyces-aktinomykeettisuku (= qPCR-perusanalyysi). Lisäksi voidaan pyynnöstä tutkia Mycobacterium-bakteerisuku ja Cladosporium-homesuku (= lisäanalyysit).

Näytteenotto qPCR-analyysiin:

  • rakennusmateriaalinäyte: samalla tavalla kuin viljelyanalyysiin
  • ilmanäyte: Button-keräimellä ja pumpulla suodattimelle
  • pintanäyte: pumpulipuikolla nesteeseen. Näyte on toimitettava laboratorioon kylmässä.

Tuloksen tulkinta perustuu laboratorion tekemään vertailuun Asumisterveysasetuksessa ohjeistetun mukaisesti. Olemme määrittäneet rakennusmateriaalinäytteiden qPCR:lle tulkinnalliset ohjearvot verraten analyysituloksia materiaalinäytteiden laimennossarjaviljelymenetelmään. QPCR-analyysin tulosraportista löydät sekä ohjearvot että tulosten tulkinnan. Ilma- ja pintanäytteiden osalta menetelmän validointityö on vielä kesken, joten tulostulkinta on tehtävä verraten otettuja näytteitä keskenään tai verraten näytteitä ennen ja jälkeen puhdistuksen tms. toimenpiteen. Muistathan, että tulosten tulkinnassa asiantuntijamme ovat aina apunasi. 

Lue lisää qPCR-menetelmästä!

Laboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Pätevyysalueemme löytyvät osoitteesta www.finas.fi. 

Kuinka toimittaa näytteet laboratorioon?

Lue lisää!

Näytteiden toimitus

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-pitoisuuden määritys ilmanäytteestä