Asbestitutkimukset ja haitta-aineanalyysit

Monipuoliset ja laadukkaat tutkimukset nopeasti

Tilaa tutkimus

Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

Asbestilaboratoriomme toimivat asbestikartoittajien, asbestipurkajien ja muiden asbesti- ja haitta-aineanalyysejä tarvitsevien toimijoiden tukena ja luottokumppanina. Teemme asbestianalyysit ja haitta-ainetutkimukset nopeasti, mutta laadusta tinkimättä.

Materiaalinäyte

Hyvissä ajoin ennen rakennuksen purku- tai korjaustyötä tulee käsiteltäville materiaaleille suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Kartoituksella selvitetään rakennuksen eri osissa ja rakenteissa mahdollisesti sijaitseva asbesti ja muut haitta-aineet; niiden määrä ja laatu. Asbestin lisäksi yleisimpiä rakennuksissa ja rakenteissa esiintyviä haitta-aineita ovat PAH-yhdisteet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt), PCB (polyklooratut bifenyylit) sekä raskasmetallit. Yhdisteistä ja haitta-ainepitoisuuksien määrästä riippuen materiaaleille on asetettu purkutyötä ja jätteen käsittelyä koskevia viranomaisasetuksia ja ympäristöohjeita. Haitta-aineiden kartoituksen voi tehdä myös osana sisäilmaongelmien selvitystyötä. Samoin rakennuksen tai tilan käyttötarkoituksen muuttuessa kartoitus on paikallaan. Tutkimme asbestinäytteitä kaikilla Labrocin paikkakunnilla.

Ilmanäyte

Asbestipurku tai -saneeraustöiden jälkeen tulee työstettyjen tilojen puhtaus todentaa ilmasta suodattimelle otetusta näytteestä. Labroc tutkii suodatinnäytteitä kaikissa toimipisteissä. Tiedostamme suodatinnäytteiden kiireellisyysvaatimukset ja pyrimme laboratorioissamme vastaamaan asiakkaidemme aikataulutoiveisiin. Suodatinnäytteet tutkimme aina kiireellisinä. Näytetoimitukset olemme halunneet tehdä asiakkaillemme mahdollisimman helpoksi ja erittäin kattava logistiikkaverkostomme mahdollistaa nopean analyysipalvelun ympäri Suomen.

Laatu

Suuri osa asbestianalyyseistämme on akkreditoituja (T314), ja tätä kautta laatumme on varmistettu myös ulkopuolisen akkreditointitahon puolesta. Akkreditoinnin saaminen vaatii aina myös vertailukokeisiin osallistumista, joihin osallistumme niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla vuosittain (AIMS, SEMS, SYKE).

Palvelumme asbestiin ja haitta-aineisiin:

Asbestianalyysi materiaalinäytteestä (ISO22262-1:2012)*
Asbestianalyysi ilmanäytteestä (ISO22262-1:2012)*
Asbestianalyysi (pöly-, neste-, pyyhintänäyte elektronimikroskoopilla, ISO22262-1:2012)
Asbestityössä käytettävien hengityssuojaimien tiiveysmittaus (maskimittaus)
PAH-määritys (ISO 18287) *
Pb-määritys
PCB-määritys (SFS-EN 15308)*
PVC-määritys
Raskasmetallimääritys

*akkreditoitu analyysi

 

finas

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä