Betonin ja haitta-aineiden analysointia

Nopeasti. Helposti. Laadukkaasti.

Tilaa tutkimus

Asbestitutkimus

Asbestianalyysi nopeasti ja luotettavasti

Oletpa asbestikartoittaja, omakotitalon saneeraaja tai asbestin purkuun erikoistunut urakoitsija, niin tarvitset luotettavan tiedon siitä, onko kohteessasi asbestia vai ei. Asbestianalyysivastauksen viivästyminen voi pahimmillaan aiheuttaa työmaan pysähtymisen. Meidän tehtävä Labrocilla on pitää huoli siitä, että tällaisen tilanteen tullessa eteen saat analyysivastauksen viiveettä.

Labroc

Labroc Oy on akkreditoitu, valtakunnallisesti toimiva laboratorio. Meillä on pitkä kokemus asbestin tutkimisesta ja tutkijamme ovat alansa ammattilaisia. Meille on kunnia-asia pysyä tarkasti asiakkaan määrittelemässä aikataulussa laadun silti kärsimättä. Pyrimme myös mahdollisimman välittömään vuoropuheluun asiakkaidemme ja tutkijoidemme välillä. Näin saat aina joustavaa ja sujuvaa palvelua, ympäri Suomen.

Mukana kehittämässä ja kehittymässä

Haluamme olla osaltamme edistämässä asbestialan kehittymistä. Jaamme tietomme ja havaintomme mielenkiintoisista materiaaleista myös asiakkaidemme kanssa. Järjestämme alaan liittyvää koulutusta ja informaatiopäiviä. On kaikkien etu, että asbestialan toimijoiden välillä käydään avointa vuoropuhelua ja välitetään tietoja sekä havaintoja. Näin mahdollistetaan alan kehittyminen.

Laatu on kaiken A ja O

Asbestin tutkimisessa ei ole oikeaa tai väärää tutkimusmenetelmää. Mutta tulos voi olla oikea tai väärä menetelmästä riippumatta. Kokenut tutkija tuntee materiaalit, tietää missä muodossa asbesti niissä esiintyy ja osaa näin valita oikeat menetelmät tutkimukseen, mikä johtaa poikkeuksetta oikeaan tutkimustulokseen. Kaikki Labroc Oy:n tutkijat ovat saaneet hyvin kattavan menetelmä- ja materiaaliperehdytyksen. Varmistamme laatumme myös säännöllisesti sisäisin vertailukokein ja tämän lisäksi osallistumme myös kansainvälisiin ja kansallisiin vertailukokeisiin (AIMS, SEMS, SYKE).

Mitä asbesti on?

Asbesti on kuituinen silikaattimineraali, jota on mekaanisten ominaisuuksien johdosta käytetty vuosisatojen ajan erilaisten rakennusmateriaalien lisäaineena. Työstettäessä asbestia tai asbestipitoista materiaalia asbestikuidut hajoavat mikroskooppisen hienoksi pölyksi. Hengitettäessä asbestipitoista pölyä, mikroskooppisen pieniä asbestikuituja voi päästä keuhkoihin ja syntyy riski sairastua asbestiperäiseen keuhkosairauteen.

Olemassa olevista ehjistä rakenteista asbesti ei vapaudu, vaan asbestipölyn aiheutumiseen vaaditaan mekaaninen rasitus. Asbesti ei myöskään haise, eikä maistu, joten sen havaitseminen aistinvaraisesti ilman mikroskopointia ei onnistu.

Suomen laki edellyttää, että ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee ennen purkutyön aloittamista selvittää sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Asbesti on vakava terveysriski

Asbesti on kuitumineraali, jota käytettiin 1950–80-luvuilla yleisesti lisäaineena monissa rakennusmateriaaleissa muun muassa hyvän lämmönsietokykynsä ja vetolujuutensa takia. Asbestin käyttö kiellettiin kun kävi ilmi, että hienojakoisen asbestipölyn päätyminen keuhkoihin on terveydelle erittäin vaarallista.

Vanhojen rakennusten korjaus- ja saneeraustöissä voi edelleen altistua asbestille. Tästä syystä rakennusmateriaalien huolellinen tutkiminen ennen töiden aloittamista on ensiarvoisen tärkeää. Se takaa korjausrakentamisen turvallisen suunnittelun ja toteuttamisen. Asianmukaiset työmenetelmät sekä varusteet minimoivat remonttityöntekijöiden, talon käyttäjien ja sivullisten asbestialtistuksen.

Palvelumme asbestiin ja haitta-aineisiin:

Asbestianalyysi (materiaalinäyte, elektronimikroskoopilla, ISO22262-1:2012)*
Asbestianalyysi (materiaalinäyte, polarisaatiomikroskoopilla, ISO22262-1:2012)*
Asbestianalyysi (pöly-, neste-, pyyhintänäyte elektronimikroskoopilla, ISO22262-1:2012)
Asbestianalyysi (suodatinnäyte elektronimikroskoopilla, ISO22262-1:2012)*
Kaatopaikkakelpoisuustutkimus (VNa 331/2013)
MARA hyötykäyttötutkimus (VNa 843/2017)
Luokittelutesti murskeelle (VNa 843/2017)
PAH-määritys (ISO 18287)
Pb-määritys
PCB-määritys (SFS-EN 15308)
PVC-määritys
Rakeisuus murskeelle 0-90 mm (VNa 843/2017)
Raskasmetallimääritys

*akkreditoitu analyysi

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät www.finas.fi tunnuksella T314.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä