Asbestitutkimukset ja haitta-aineanalyysit

Monipuoliset ja laadukkaat tutkimukset nopeasti

Tilaa tutkimus

Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

Asbestilaboratoriomme toimivat asbestikartoittajien, asbestipurkajien ja muiden asbesti- ja haitta-aineanalyysejä tarvitsevien toimijoiden tukena ja luottokumppanina. Teemme asbestianalyysit ja haitta-ainetutkimukset nopeasti, mutta laadusta tinkimättä.

Materiaalinäyte

Hyvissä ajoin ennen rakennuksen purku- tai korjaustyötä tulee käsiteltäville materiaaleille suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Kartoituksella selvitetään rakennuksen eri osissa ja rakenteissa mahdollisesti sijaitseva asbesti ja muut haitta-aineet; niiden määrä ja laatu. Asbestin lisäksi yleisimpiä rakennuksissa ja rakenteissa esiintyviä haitta-aineita ovat PAH-yhdisteet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt), PCB (polyklooratut bifenyylit) sekä raskasmetallit. Yhdisteistä ja haitta-ainepitoisuuksien määrästä riippuen materiaaleille on asetettu purkutyötä ja jätteen käsittelyä koskevia viranomaisasetuksia ja ympäristöohjeita. Haitta-aineiden kartoituksen voi tehdä myös osana sisäilmaongelmien selvitystyötä. Samoin rakennuksen tai tilan käyttötarkoituksen muuttuessa kartoitus on paikallaan. Tutkimme asbestinäytteitä kaikilla Labrocin paikkakunnilla.

Ilmanäyte

Asbestipurku tai -saneeraustöiden jälkeen tulee työstettyjen tilojen puhtaus todentaa ilmasta suodattimelle otetusta näytteestä. Labroc tutkii suodatinnäytteitä kaikissa toimipisteissä. Tiedostamme suodatinnäytteiden kiireellisyysvaatimukset ja pyrimme laboratorioissamme vastaamaan asiakkaidemme aikataulutoiveisiin. Suodatinnäytteet tutkimme aina kiireellisinä. Näytetoimitukset olemme halunneet tehdä asiakkaillemme mahdollisimman helpoksi ja erittäin kattava logistiikkaverkostomme mahdollistaa nopean analyysipalvelun ympäri Suomen.

Laatu

Suuri osa asbestianalyyseistämme on akkreditoituja (T314 ja T315), ja tätä kautta laatumme on varmistettu myös ulkopuolisen akkreditointitahon puolesta. Akkreditoinnin saaminen vaatii aina myös vertailukokeisiin osallistumista, joihin osallistumme niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla vuosittain (AIMS, SEMS, SYKE).

Palvelumme asbestiin ja haitta-aineisiin:

Asbestianalyysi materiaalinäytteestä (ISO22262-1:2012)*
Asbestianalyysi ilmanäytteestä (ISO14966:2019, VDI 3492:2013)
Asbestianalyysi (pöly-, neste-, pyyhintänäyte elektronimikroskoopilla, ISO22262-1:2012)
Asbestityössä käytettävien hengityssuojaimien tiiveysmittaus (maskimittaus)
PAH-määritys (ISO 18287) *
Pb-määritys
PCB-määritys (SFS-EN 15308)*
PVC-määritys
Raskasmetallimääritys

*akkreditoitu analyysi

 

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314 (Labroc Oy) ja T315 (Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy), akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä

Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksiamme

Asbestilaboratorioissa on laatueroja. Oletpa omakotitalon saneeraaja tai asbestin purkuun erikoistunut urakoitsija, haluat varmasti nopean ja luotettavan tiedon siitä, onko kohteessa asbestia vai ei. Labroc Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.
Asbestianalyysi ilmanäytteestä
POP-yhdisteet eli pysyvät orgaaniset yhdisteet (Persistent Organic Pollutant) ovat kaukokulkeutuvia, ympäristölle myrkyllisiä yhdisteitä. POP-yhdisteet ovat rasvaliukoisia, ja ne kertyvät eliöihin ravintoketjussa aiheuttaen ympäristö- ja terveyshaittoja jo pieninäkin pitoisuuksina.
POP-yhdisteet materiaalinäytteestä
Asbestin lisäksi rakenteissa voi piillä erilaisia PAH-yhdisteitä, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi. Heikon haihtuvuusominaisuutensa vuoksi PAH-yhdisteet esiintyvät usein ilmassa pölyihin ja muihin ilmanhiukkasiin sitoutuneina.
PAH-pitoisuuden määritys materiaalinäytteestä
PCB-yhdisteet eli polyklooratut bifenyylit ovat orgaanisia yhdisteitä, joita käytettiin yleisesti saumamassoissa ja liimoissa, sekä maaleissa ja muissa pinnoitteissa vuosien 1940 ja 1975 välillä. PCB-yhdisteitä käytettiin lisäämään materiaalien palon- ja kosteudenkesto-ominaisuuksia.
PCB-pitoisuuden määritys materiaalinäytteestä
Raskasmetallit paljastuvat laboratoriotutkimuksissa. Labrocilla on pitkä kokemus erilaisten haitta-aineiden tutkimisesta. Tarjoamme asiantuntevaa ja joustavaa palvelua koko Suomessa.
Raskasmetallipitoisuuden määritys