Asbestitutkimukset ja haitta-aineanalyysit

Monipuoliset ja laadukkaat tutkimukset nopeasti

Tilaa tutkimus

Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

Asbestitutkimus ja haitta-aineanalyysit ovat Labrocin toiminnan kulmakiviä. Toimimme asbestikartoittajien, asbestipurkajien ja muiden asbesti- ja haitta-aineanalyysejä tarvitsevien toimijoiden tukena.

Hyvissä ajoin ennen rakennuksen purku- tai korjaustyötä tulee käsiteltäville materiaaleille suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Kartoituksella selvitetään rakennuksen eri osissa ja rakenteissa mahdollisesti sijaitseva asbesti ja muut haitta-aineet; niiden määrä ja laatu. Asbestin lisäksi yleisimpiä rakennuksissa ja rakenteissa esiintyviä haitta-aineita ovat PAH-yhdisteet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt), PCB (polyklooratut bifenyylit) sekä raskasmetallit. Yhdisteistä ja haitta-ainepitoisuuksien määrästä riippuen materiaaleille on asetettu purkutyötä ja jätteen käsittelyä koskevia viranomaisasetuksia ja ympäristöohjeita Haitta-aineiden kartoituksen voi tehdä myös osana sisäilmaongelmien selvitystyötä. Samoin rakennuksen tai tilan käyttötarkoituksen muuttuessa kartoitus on paikallaan. Tutkimme asbestinäytteitä kaikilla Labrocin paikkakunnilla.

Asbestipurku tai -saneeraustöiden jälkeen tulee työstettyjen tilojen puhtaus todentaa ilmasta suodattimelle otetusta näytteestä. Labroc tutkii suodatinnäytteitä kaikissa toimipisteissä. Tiedostamme suodatinnäytteiden kiireellisyysvaatimukset ja pyrimme laboratorioissamme vastaamaan asiakkaidemme aikataulutoiveisiin ja suodatinnäytteet tutkitaan aina kiireellisinä. Näytetoimitukset olemme halunneet tehdä asiakkaillemme mahdollisimman helpoksi ja erittäin kattava logistiikkaverkostomme mahdollistaa nopean analyysipalvelun ympäri Suomen.

Analyysimme ovat akkreditoituja (T314), ja tätä kautta laatumme on varmistettu myös ulkopuolisen akkreditointitahon puolesta. Akkreditoinnin saaminen vaatii aina myös vertailukokeisiin osallistumista, joihin osallistumme niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla vuosittain (AIMS, SEMS, SYKE).

Palvelumme asbestiin ja haitta-aineisiin:

Asbestianalyysi materiaalinäytteestä (ISO22262-1:2012)*
Asbestianalyysi ilmanäytteestä (ISO22262-1:2012)*
Asbestianalyysi (pöly-, neste-, pyyhintänäyte elektronimikroskoopilla, ISO22262-1:2012)
Asbestityössä käytettävien hengityssuojaimien tiiveysmittaus (maskimittaus)
Kaatopaikkakelpoisuustutkimus (VNa 331/2013)
MARA hyötykäyttötutkimus (VNa 843/2017)
Luokittelutesti murskeelle (VNa 843/2017)
PAH-määritys (ISO 18287) *
Pb-määritys
PCB-määritys (SFS-EN 15308)*
PVC-määritys
Rakeisuus murskeelle 0-90 mm (VNa 843/2017)
Raskasmetallimääritys

*akkreditoitu analyysi

 

finas

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Kysy lisää

Sini Halonen

Sini Halonen

tutkija, menetelmävastaava / asbestimateriaalinäytteet
+358 40 552 6848

Anniina Penttilä

Anniina Penttilä

tutkija, menetelmävastaava / asbesti-ilmanäytteet
+358 44 901 7311

Jani Mäkelä

Jani Mäkelä

tutkija, menetelmävastaava / haitta-aineet
+358 50 560 2975

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä