Laadunvalvontapalvelu

Puolueetonta testausta työmaille

Ota yhteyttä

Tuoreen betonin laatua valvotaan työmaalla mittaamalla betonin ilmamäärää, notkeutta sekä lämpötilaa ja tekemällä työmaakoekappaleita puristuslujuuden määrittämistä varten. Tutkimalla näitä ominaisuuksia varmistutaan siitä, että betoni täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Tutkimuskokonaisuudet vaihtelevat tuoreelle betonille annettujen laatuvaatimusten mukaan.

Tuoreen betonin ilmamäärää mittaamalla varmistetaan annettu vaatimus betonin riittävästä ilmamäärästä. Betonin ilmamäärää mitataan, kun kyseessä on betonimassa, jolle on annettu rasitusvaatimus tai p-lukuvaatimus (p-lukubetoni).  Vastaavia vaatimuksia annetaan, kun rakentamisessa joudutaan ottamaan huomioon sään vaikutus betoninrakenteen käyttöikään. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi sillat, pysäköintihallit ja sokkelit.

Betonin notkeuden määrittämisen avulla selvitetään betonin työstettävyys. Notkeudelle on annettu rakennekohtaisia vaatimuksia. Notkeuden kelpoisuus tehdään standardin SFS-EN 206 mukaisesti. Notkeusluokkia on viisi (S1-S5), joissa painuma vaihtelee 10..40 – ≥ 220 mm välillä. Mittaus suoritetaan painumakartion, leviämälevyn ja tiivistyssauvan avulla. Painuma määritetään valmisbetoniasemalla ennen kuorman toimittamista työmaalle. Betonin työstettävyys vaikuttaa betonin tiivistämiseen.

Testausten yhteydessä mitataan betonimassasta myös sen lämpötila. Massan lämpötilalla on suuri vaikutus betonin kypsyyteen ja lujuudenkehitykseen, joka tulee huomioida erityisesti talvibetonoinnissa

Betonin puristuslujuus varmistetaan työmaakoekappaleilla. Lujuudelle asetetut vaatimukset vaihtelevat rakenteiden välillä, ja erityisen haastavia voivat olla pitkän käyttöiän korkealujuusbetonimassat, joissa ilmamäärät ovat korkeat. Työmaakoekappaleiden puristuslujuuteen vaikuttavat erityisesti betonimuotti, tiivistäminen, säilytysolosuhteet ja jälkihoito. Työmaakoekappaleiden valmistuksessa käytetään joko kuutio- tai lieriömallista muottia, joka on tehty joko muovista tai teräksestä. Käyttökohteen mukaan muoteille voidaan asettaa vaatimuksia materiaaliin tai muotin olomuotoon liittyen. Laadunvalvontapalvelun lisäksi vuokraamme myös muotteja työmaille.

Betonin testaus, tutkimus ja laadunvalvonta ovat Labrocille jokapaiväistä analysointia, joiden parissa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tutkijatiimi. Toimimme laboratoriona betonin kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tutkimme ja testaamme kaikkia betonista valmistettuja rakenteita sekä uudisrakennus- että korjausrakennuskohteissa. Tutkimamme näytteet on otettu esimerkiksi kiinteistöjen julkisivuista, parvekerakenteista, uima-altaista tai infrakohteista kuten siltarakenteista, tunneleista, padoista, voimalaitoksista, tuulivoimaloista, majakoista tai vesitorneista. Olemme mukana myös vahinkotapauksissa selvittämässä vaurioiden laajuutta ja vakavuutta.

Tutustu tarkemmin betonitutkimuksiimme

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä