Laboratoriet for hela bygglivscykeln

Asbest och skadeämnen, Inomhusluft, Betong, Miljö

Labroc – Laboratoriet för hela bygglivscykeln

Labroc levererar laboratorietjänster till alla faser i bygglivscykeln. Vi bistår våra specialistkunder med ett allsidigt utbud av analyser och andra tjänster som ger dem fakta som stöd för undersökningar och utredningar och hjälper dem att skapa en byggd miljö som är trygg och hälsosam. Vi agerar som en betrodd, heltäckande partner för våra kunder i hela landet, och är en del av internationella GBA Group.

Våra analystjänster är indelade i fyra huvudkategorier: asbest och skadeämnen, inomhusluft, betong och miljö. Vi sysselsätter cirka 70 anställda på sex olika orter.

Våra laboratorier finns i Uleåborg, Kuopio, Tammerfors, Helsingfors, Åbo och Jyväskylä. Vi förfogar också över ett omfattande kurirnätverk som garanterar att proven är snabbt framme och kunderna får smidig service oavsett ort. Vi gör även besök på anläggningsarbetsplatser.

Våra kunder är specialister inom byggbranschen, såsom planerings- och ingenjörsbyråer, professionella som utför undersökningar av inomhusluft, asbest och skadeämnen, professionella i rivningsarbeten, betongfabriker och -entreprenörer. Även flera städer och kommuner hör till våra kunder. Enligt vår kundnöjdhetsundersökning är det i synnerhet den höga kompetensen, den snabba servicen och logistiklösningarna kring provförsändelser som kunderna uppskattar hos oss.

Vi är ackrediterade av den finska ackrediteringstjänsten FINAS som testlaboratorium T314 (Labroc Oy) och T315 (Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy) enligt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025. Våra ackrediterade kompetensområden hittar du på www.finas.fi.

Varför Labroc?

akkreditoitu analyysi

Kvalitet. Våra laboratorier är ackrediterade av den finska ackrediteringstjänsten FINAS som testlaboratorier enligt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025. Våra ackrediterade kompetensområden hittar du på www.finas.fi.

laadunvarmistus_header

Service. Vi gör allt för att bearbetningen av prover, leverans, tillgänglighet av resultat och kommunikation med forskaren ska bli så enkel som möjligt för kunden.

labroc_laboratorio

Våra utlåtanden är noggrant förberedda och du får dem snabbt även under den mest hektiska säsongen – erfarenheten talar.

Vårt laboratorienätverk är det mest omfattande i branschen och vår provlogistik är bland de bästa. Arbetet utförs med enhetlig kvalitet både lokalt och nationellt.

Ansvarsfullhet. Målet för Labrocs verksamhet är en hälsosam och säker byggd miljö. Vi agerar i enlighet med våra värderingar och håller vårt miljölöfte.

Behöver du hjelp?

Ta kontakt!