Ympäristö

Purkujätteen analyysit

Purkujätteen (betoni- ja tiilimurske) hyötykäyttökelpoisuus
Näytteestä analysoidaan haitallisten aineiden liukoisuus kaksivaiheisella ravistelutestillä (raskasmetallit, fluoridi, kloridi, sulfaatti, liuenneen orgaanisen hiilen ja liuenneiden aineiden kokonaispitoisuus), PAH, PCB ja öljyhiilivedyt alihankintana emoyhtiömme GBA:n laboratoriossa Saksassa (D-PL-14570-01-00). Analyysit ovat akkreditoituja. Luokittelutesti (materiaalijakauma ja epäpuhtaudet) tehdään omassa laboratoriossamme. Analyysivastausten toimitusaika 2 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa tilanteen mukaan.

Purkujätteen (betoni- ja tiilimurske) kaatopaikkakelpoisuus
Hyötykäyttökelpoisuusanalyysien lisäksi (ks. edellinen, pois lukien luokittelutesti), näytteestä analysoidaan kuiva-aineen määrä, orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC), haponneutralointikapasiteetti (ANC), fenoli-indeksi, sekä BTEX alihankintana emoyhtiömme GBA:n laboratoriossa Saksassa. Analyysit ovat akkreditoituja (D-PL-14570-01-00). Analyysivastausten toimitusaika 2 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa tilanteen mukaan.