Ympäristö

Analyysit purkumateriaaleille sekä pilaantuneelle maa-ainekselle

Tilaa tutkimus

Labroc on perinteisesti tarjonnut analyysipalveluita rakennetun ympäristön tutkimuksiin. Toiminnan monipuolistuessa olemme laajentaneet palveluvalikoimaamme myös rakennuksia ja rakentamista koskevaan ympäristöanalytiikkaan. Tukenamme ovat osaltaan emoyhtiömme GBA Groupin akkreditoidut laboratoriot Keski-Euroopassa, joissa osa analyyseistä tehdään.

Rakennetun ympäristön kiertotalouteen kuuluu olennaisena osana purettavista rakennuksista peräisin oleva betoni- ja tiilimurske. Purkumateriaalien tutkimuksiin Labroc tarjoaa akkreditoidut EEJ-, hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuksien tutkimukset. Emoyhtiömme laaja analyysivalikoima mahdollistaa asiakkaillemme myös monien muiden näytematriisien hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustutkimukset.

Pilaantuneen maaperän tutkimuksiin käytämme emoyhtiömme laajaa palveluntarjontaa. Valikoimistamme löytyy kaikki PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) vaatimat analyysit sekä paljon muita maaperän tutkimisessa tarvittavia tutkimuksia. GBA Groupin laboratoriot ovat akkreditoituja samojen vaatimusten (EN ISO/IEC 17025:2017) mukaisesti kuin Suomessa ja menetelmät perustuvat kansainvälisiin standardeihin.

Näytetilaukset voi tehdä helposti OmaLabrocissa, jossa samalla hoituu tarvittaessa myös Matkahuollon kuljetustilaus. Näytteitä voi toimittaa kaikkiin toimipisteisiimme Oulussa, Tampereella, Kuopiossa, Helsingissä ja Espoossa, joista me huolehdimme näytteet analyyseihin emoyhtiömme laboratorioihin Saksaan. Mahdollisuuksien mukaan voimme myös räätälöidä asiakaskohtaisia logistiikkaratkaisuja.

Labrocin laaja ja pitkä kokemus rakennetusta ympäristöstä takaa asiakkaillemme kokonaisvaltaisen tuen myös purkumateriaalien ja pilaantuneiden maa-aineisten tutkimuksiin – ota yhteyttä!