Puristuslujuuden määritys

Tilaa tutkimus

*akkreditoitu analyysi

Betonin puristuslujuuden testaaminen perustuu standardeihin

Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Suomessa betonia käytetään vuosittain noin 5 miljoonaa kuutiota.

Yksi betonin laatua kuvaavista tekijöistä on betonin lujuus. Lujuus vaihtelee yleensä 30-80 megapascalin (MPa) välillä.

Vaikka betoni on puristuslujuusominaisuuksiltaan korkeaa luokkaa, sen vetolujuus on yleensä vain noin 10 % sen puristuslujuudesta. Betonin lujuuteen vaikuttaa sen koostumus. Erityisesti veden ja sementin määrällä on merkittävä vaikutus.

Lujuus valitaan käyttökohteen mukaan.

Koekappaleen laatu vaikuttaa tutkimuksen onnistumiseen

Jotta varmistutaan betonin lujuusominaisuuksista, tulee puristuslujuus testata laboratorio-olosuhteissa. Testaus perustuu standardeihin, ja se suoritetaan koekappaleiden avulla.

Koekappaleet ovat yleensä kuution tai lieriön muotoisia. Koekappaleiden valamista varten käytetään joko muovisia tai metallisia muotteja. Koekappaleiden määrä perustuu yleensä betonin määrään, mutta yleensä jokaisesta rakenteesta valetaan kuusi koekappaletta.

Koekappaleiden muodolle on tarkat vaatimukset, jotka perustuvat testausta ohjaaviin standardeihin. Yleisesti betonin puristuslujuuteen vaikuttavat koekappaleen tiivistämisen onnistuminen, koekappaleen säilytysolosuhteet, koekappaleen ikä, koekappaleen puristuspintojen tasomaisuus, puristuslujuuskoestuksen kuormitusnopeus, koekappaleen pituushalkaisijasuhde ja runkoaineen maksimiraekoko suhteessa koekappaleen halkaisijaan.

Valitse asiantunteva laboratorio 

Labrocilla on kattava valtakunnallinen verkosto betonin testausta varten. Betonilaboratoriomme sijaitsevat Espoossa, Oulussa ja Tampereella. Tämä mahdollistaa lyhyemmät toimitusmatkat ja nopeammat toimitusajat betonin tutkimista varten.

Akkreditoidut testausmenetelmämme takaavat laadukkaan testauksen. Joustamme toimitusajoissa asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

finas

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät www.finas.fi tunnuksella T314.

Betonin testaus, tutkimus ja laadunvalvonta ovat Labrocille jokapaiväistä analysointia, joiden parissa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tutkijatiimi. Toimimme laboratoriona betonin kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tutkimme ja testaamme kaikkia betonista valmistettuja rakenteita sekä uudisrakennus- että korjausrakennuskohteissa. Tutkimamme näytteet on otettu esimerkiksi kiinteistöjen julkisivuista, parvekerakenteista, uima-altaista tai infrakohteista kuten siltarakenteista, tunneleista, padoista, voimalaitoksista, tuulivoimaloista, majakoista tai vesitorneista. Olemme mukana myös vahinkotapauksissa selvittämässä vaurioiden laajuutta ja vakavuutta.

Tutustu tarkemmin betonitutkimuksiimme

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä