Mikrobianalyysit

Viljelymenetelmät

Tilaa tutkimus

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikäli rakenteesta on ilmayhteys oleskelutiloihin, mikrobit voivat aiheuttaa terveyshaittaa rakennuksen käyttäjille. Kosteus- ja homevauriot paikallistetaan ensisijaisesti rakennusteknisen tarkastelun avulla ja mikrobinäytteitä voidaan ottaa selvityksen tueksi. Ensisijaisesti tulisi ottaa materiaalinäytteitä. Mahdollisen mikrobiongelman selvittämistä pelkästään näytteiden, varsinkaan ilmanäytteiden, avulla ei suositella.

Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu. DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä on nopein tapa mikrobikasvun osoittamiseen. Menetelmästä riippumatta raporteillamme on selkeä kolmiportainen tulkinta, havaitaanko näytteessä mikrobikasvua vai ei. Rakennusmateriaali- ja ilmanäytteiden viljelyanalyysit on akkreditoitu ja niille on myös Ruokaviraston hyväksyntä.

Rakennusmateriaalinäyte

Viljelymenetelmillä voidaan todeta mikrobikasvu (elinkykyiset mikrobien määrät) ja selvittää homelajisto sekä kokonaisbakteerimäärä ja sädesienien määrä rakennusmateriaalissa. Rakennusmateriaalin mikrobiviljelyanalyysi voidaan Asumisterveysasetuksen mukaan tehdä joko laimennossarja- tai suoraviljelytekniikalla. Viljelymenetelmän tueksi tehdään aina suoramikroskopointi, mikäli epäillään kuollutta tai kuivunutta kasvustoa ja materiaalissa on selkeä pintaosa. Suoraviljely on semikvantitatiivinen menetelmä ja raporteilla tulokset ilmoitetaan käyttäen + – asteikkoa. Kvantitatiivisella laimennossarjaviljelyllä vastaukseksi saadaan tarkka mikrobipitoisuus.

Ilmanäyte

Ilmanäytteillä voidaan selvittää, ovatko rakennuksen mikrobipitoisuudet ja -lajisto tavanomaisia rakennuksen sijaintiin, ikään ja vuodenaikaan nähden. Ilmanäyte suositellaan Asumisterveysasetuksessa otettavaksi 6-vaihekeräimellä, joita voit myös vuokrata laboratoriostamme. Ilmanäyte kerätään pumpun avulla suoraan elatusalustoille, joilta pesäkkeet kasvatuksen jälkeen lasketaan ja homelajisto tunnistetaan. Asetuksen soveltamisohjeen tulkintaohjeet pätevät ainoastaan asunnoissa, kouluissa ja vastaavissa oleskelutiloissa 6-vaihekeräimellä otetuille ilmanäytteille.

Pintanäyte

Pintanäyte on käyttökelpoinen työkalu silloin kuin pinnalla epäillään olevan mikrobikasvua, mutta materiaalinäytettä ei voida syystä tai toisesta ottaa. Asumisterveysasetuksen mukaisessa menetelmässä näyte kerätään nesteputkeen ja viljellään laimennossarjamenetelmällä. Tulosten tulkitsemiseen tarvitaan aina näyte vertailupinnalta. Pinnalta voidaan ottaa myös suoraviljelynäyte vauriopinnan mikrobikasvun varmistamiseen ja mikrobilajiston arviointiin. Pinnoilta otettuja suoraviljelytuloksia ei tulkita laboratoriossa.

Laskeutuneesta pölystä näyte kerätään suoraviljelymenetelmällä ja näyte kertoo ilmasta pinnalle laskeutuneen pölyn mikrobistosta. Kahden viikon keräysaikaan liittyy paljon epävarmuutta, joten menetelmän käyttöä voi harkita vain ympäristössä, missä mikrobien taustalähteitä on vähemmän, esimerkiksi toimistoissa talvella. Laskeumapölynäytteiden tulkinta muista kuin toimistoissa otetuista kahden viikon laskeumanäytteistä on laboratoriossa usein mahdotonta.

Uusin uutinen:
Toimenpideraja ja suoraviljelytulosten tulkinta

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Kuinka toimittaa näytteet laboratorioon?

Lue lisää!

Näytteiden toimitus

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Sisäilma, pölyt ja kuidut
Pitkäaikaisen kosteusrasituksen seurauksena puurakenteet voivat lahota lahottajasienten vaikutuksesta. Lahottajasieni-qPCR -analyysissä rakennusmateriaalinäytteestä selvitetään neljän rakennuksissa yleisen lahottajasienen esiintyminen lajispesifisellä qPCR-analyysillä.
Lahottajasieni, qPCR-menetelmä
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-yhdisteet sisäilmassa

Katso webinaari!

Mikrobianalyysit - valinnoista johtopäätöksiin

Webinaaritallenne