Teolliset mineraalikuidut ja pölynkoostumus

 

Ota yhteyttä

Teolliset mineraalikuidut

Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Niitä voi vapautua sisäilmaan esimerkiksi korvausilman tullessa hallitsemattomasti eristevillakerrosten läpi, väärin asennetuista IV-laitteistojen äänieristyksissä käytetyistä eristevilloista tai hajoavista akustiikkalevyistä. Asumisterveysasetuksessa on määritetty toimenpideraja asuntojen ja oleskelutilojen teollisten mineraalikuitujen määrälle 14 vrk laskeumapölyssä (0,2 kuitua/cm2). Toimistoille vastaava toimenpideraja on määritetty Työterveyslaitoksen ohjeessa työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. Teollisten mineraalikuitujen määrä voidaan selvittää esimerkiksi 14 vrk:n laskeumapölystä tai ilmanvaihtokanavan pinnalta ottamalla pinnalta näyte geeliteippiin.

Meillä on sekä akkreditointi (T314 Labroc Oy, T315 Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy) että Ruokaviraston hyväksyntä (Labroc Oy, Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy) teollisten mineraalikuitujen pitoisuuden laskemiseen.

Pölynkoostumus

Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada tietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä. Pölynkoostumusnäyte otetaan pölyn pyyhintänäytteenä tasopinnalta. Näytteestä analysoidaan havaittujen partikkelien laatu (esimerkiksi mineraalikuidut eritellen mm. lasivilla ja kivivilla, metallihiukkaset, kiviainespöly, asbesti, ulkoa tulevat hiukkaset, kuten hiekka ja siitepöly, jne.) sekä suhteellinen määrä.

Alveolijakeinen kvartsi ja kokonaispölyn määrä ilmanäytteestä

Kvartsipölyä voi esiintyä esimerkiksi rakennus-, betoni- ja kiviaineteollisuudessa, joissa käsitellään kvartsipitoisia materiaaleja. Alveolijakeiselle kvartsipölylle on annettu sitova raja-arvo Valtioneuvoston asetuksessa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019), joka velvoittaa työnantajia huolehtimaan, etteivät työntekijät altistu syöpävaarallisille aineille. Sitova raja-arvo (0,1 mg/m3) ja sosiaali- ja terveysministeriön asettama HTP-arvo (0,05 mg/m3) on annettu 8 tunnille mitattuna tai laskettuna aikapainotettuna keskiarvona.

Työhygieniamittauksissa tutkitaan kvartsipölylle altistumista työpäivän aikana. Pölynäyte kerätään ilmanäytteenä, jolloin keräin kiinnitetään henkilön etupuolelle tai telineeseen hengitysvyöhykkeelle. Suositeltu keräysaika on 6 h ja näytteenottovälineitä voi vuokrata Labrocin toimipisteistä. Jos näytteistä halutaan tutkittavan myös alveolijakeisen pölyn kokonaismäärä, tulee se ilmoittaa laboratorioon näytteenottovälineitä tilattaessa.

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314 (Labroc Oy) ja T315 (Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy), akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Ota yhteyttä!

Pinja Tegelberg

Teolliset mineraalikuidut
Pinja Tegelberg
tutkija
+358 44 776 0476

Saku Varpenius

Pölynkoostumus
Saku Varpenius
tutkija
+358 40 574 3685

Mika Lindh

Kvartsipöly
Mika Lindh
tutkija
+358 50 408 0758

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-yhdisteet sisäilmassa