Teolliset mineraalikuidut ja pölynkoostumus

 

Ota yhteyttä

Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Niitä voi vapautua sisäilmaan esimerkiksi korvausilman tullessa hallitsemattomasti eristevillakerrosten läpi, väärin asennetuista IV-laitteistojen äänieristyksissä käytetyistä eristevilloista tai hajoavista akustiikkalevyistä. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.

Teolliset mineraalikuidut

Asumisterveysasetuksessa on määritetty toimenpideraja asuntojen ja oleskelutilojen teollisten mineraalikuitujen määrälle 14 vrk laskeumapölyssä (0,2 kuitua/cm2). Toimistoille vastaava toimenpideraja on määritetty Työterveyslaitoksen ohjeessa työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. Teollisten mineraalikuitujen määrä voidaan selvittää esimerkiksi 14 vrk:n laskeumapölystä tai ilmanvaihtokanavan pinnalta ottamalla pinnalta näyte geeliteippiin.

Olemme ainoa laboratorio Suomessa, jolla on sekä akkreditointi että Ruokaviraston hyväksyntä teollisten mineraalikuitujen pitoisuuden laskemiseen.

Menetelmäkuvaus
(akkreditoitu T314/Ruokaviraston hyväksyntä)
Teollisten mineraalikuitujen mikroskooppinen laskenta geeliteippinäytteestä.
Tuloksena kuitujen määrä kpl/cm². Tulosten toimitusaika viiden työpäivän kuluessa.

Pölyn koostumus

Mikäli halutaan selvittää tarkemmin pölyn koostumusta, näyte voidaan ottaa pölyn pyyhintänäytteenä laajemmalta alueelta tasopinnoilta. Näytteestä analysoidaan havaittujen partikkelien laatu (esimerkiksi mineraalikuidut eritellen mm. lasivilla ja kivivilla, metallihiukkaset, kiviainespöly, asbesti, ulkoa tulevat hiukkaset, esim. hiekka, siitepöly jne.) sekä suhteellinen määrä.

Menetelmäkuvaus
Pölynkoostumus elektronimikroskoopilla pyyhintänäytteestä. Koostumus analysoidaan alkuaineanalysaattorilla, tuloksena eri kategorioihin luokitellut pölytyypit (sis. mineraalivillakuidut) sekä pölyjen suhteellinen määräarvio näytteellä. Tulosten toimitusaika viiden työpäivän kuluessa.

Laboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Pätevyysalueemme löytyvät osoitteesta www.finas.fi. 

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-pitoisuuden määritys ilmanäytteestä