Asbestitutkimus

Ilmanäytteet

Tilaa tutkimus

Asbestit ovat kuitumaisia silikaattimineraaleja, jota on Suomessa käytetty vuosina 1905-1992 esimerkiksi lämmöneristyksessä, palonestoaineena, lujitteissa ja akustiikkatuotteissa niiden kemiallisen pysyvyyden ja kestävyyden vuoksi. Asbestin käyttö lopetettiin asteittain, kun havaittiin, että hengitettynä asbesti on terveydelle erittäin vaarallista. Keuhkoihin kulkeutuneet kuidut aiheuttavat asbestoosia, keuhkosyöpää sekä keuhkopussin/vastaontelon syöpää. Asbestilajeja on viisi: antofylliitti, amosiitti, krysotiili, krokidoliitti, ja tremoliitti. Lajit eroavat toisistaan muun muassa alkuainekoostumuksiltaan sekä fysikaalisilta ominaisuuksiltaan. Suomen rakennuskannasta löytyy tuotteita, joissa on käytetty antofylliittia, amosiittia, krysotiilia sekä krokidoliittia. Tremoliittia ei ole käytetty kaupallisesti, mutta sitä saattaa esiintyä epäpuhtautena muun kiviaineksen mukana tuotteissa, joissa on kalkkikiveä tai talkkia.

Asbesti-ilmanäyte

Koska asbesti on haitallista hengitettynä, asbestipitoisuuksia mitataan ilmasta. Mittausta tarvitaan esimerkiksi asbestipurkujen yhteydessä tai jos halutaan varmistua jonkin tilan ilmanlaadusta asbestin suhteen. Asbesti-ilmanäyte otetaan imemällä näytteenottopumpulla ilmaa suodatinkapselissa olevalle polykarbonaattisuodattimelle (Nucleopore 0,8 µm). Suodatinkapselit sisältyvät analyysimme hintaan. Näytteenotto suoritetaan 1,5 metrin korkeudessa aggressiivisena mittauksena eli ennen näytteenottoa ja näytteenoton aikana kohteen pintoja harjataan pölyn nostattamiseksi. Harjauksella pyritään saamaan mittaustilanne samalaiseksi kuin tilan ollessa normaalissa käytössä. Suodatinkapselit sisältyvät Labrocilla analyysin hintaan.

Asbestianalyysi

Laboratoriossa näyte analysoidaan etsimällä polykarbonaattisuodattimelta asbestikuituja elektronimikroskoopilla. Havaittujen kuitujen koostumus analysoidaan, ja tuloksena ilmoitetaan asbestipitoisuus yksikössä kuitua/cm3 sekä havaitun asbestin laatu. Puhtaan tilan raja-arvo on 0,01 kuitua/cm3.

Ilmanäyteanalyysimme on sekä Finasin akkreditoima (T314 Labroc Oy, T315 Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy) että Ruokaviraston hyväksymä menetelmä (Labroc Oy, Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy). Ilmanäyteraportin voi tilata joko Valtioneuvoston tai Asumisterveysasetuksen mukaisena. Valtioneuvoston asetusta sovelletaan asbestitöissä ja Asumisterveysasetusta asunnon tai muun oleskelutilan olosuhteiden valvonnassa. Raporttien erona on, että Asumisterveysasetuksessa raja-arvon ylityksessä huomioidaan mittausepävarmuus.

Meiltä myös asbestipurkajien maskimittaukset, lue lisää TÄSTÄ!

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314 (Labroc Oy) ja T315 (Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy), akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä