Asbestitutkimus

Ilmanäytteet

Tilaa tutkimus

Analyysissä lasketaan asbestikuitujen pitoisuus ilmassa. Puhtaan tilan suurin sallittu asbestipitoisuus ilmassa on 0,01 kuitua/cm3. Asbestianalyysi ilmanäytteestä on akkreditoitu ja Ruokaviraston hyväksymä menetelmä. Suodatinnäytteet (Nuclepore 0,8 µm) tutkitaan pyyhkäisyelektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä energiadispersiivisellä spektrometrillä (SEM/EDS).

Tutkimus suoritetaan soveltaen standardeja ISO-14966:2019 sekä VDI 3492:2013. Tutkijamme ovat kokeneita ja korkeasti koulutettuja. Kattava laitekantamme mahdollistaa analyysin tekemisen kaikissa toimipisteissämme.

Saku Varpenius

Saku Varpenius

tutkija, insinööri
+358 40 574 3685

Titta-Miia Raitala

Titta-Miia Raitala

henkilöstöpäällikkö, tutkija,
DI, FM, geologi
+358 40 079 6961

Mika Lindh

Mika Lindh

tutkija, FM, biotieteilijä
+358 50 408 0758

Laboratoriomme ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia testauslaboratorioita T314 (Labroc Oy) ja T288 (Mikrobioni Oy) SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Pätevyysalueemme löytyvät FINASin verkkosivuilta. Vuoden 2021 kuluessa tavoitteena on yhdistää laboratoriot yhden akkreditointitunnuksen alle.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä