Tilauslomakkeet

Tulostettavat tilauslomakkeet

Mikrobianalyysit

Tilauslomake materiaalinäytteille (.docx-tiedosto)

Tilauslomake ilmanäytteille (.docx-tiedosto)

Tilauslomake pintanäytteille (.docx-tiedosto)

Kemialliset analyysit

Tilauslomake materiaalinäytteille (.docx-tiedosto)

Tilauslomake ilmanäytteille (.docx-tiedosto)

Tilauslomake FLEC-näytteille (.docx-tiedosto)

Sisäilmastokysely

Tilaus- ja esitietolomake sisäilmastokyselylle (.docx-tiedosto)

Pölyt ja kuidut

Tilauslomake pölynkoostumus, mineraalivillalaskenta, kivi- ja lasivilla (.docx-tiedosto)

Tilauslomake alveolijakeiselle pölylle (.docx-file)

Asbesti-, haitta-aine-, POP- analyysit

Tilauslomake asbesti-ilmanäytteille (.docx-tiedosto)

Tilauslomake materiaalinäytteille (.docx-tiedosto)

Order form, asbestos / air samples (.docx-file)

Betonianalyysit

Tuore betoni: Tilauslomake puristuslujuus, huokosjako, paineellisen veden tunkeutuma (.docx-tiedosto)

Kovettunut betoni: Tilauslomake kovettuneen betonin analyyseille ja haitta-aineille (.docx-tiedosto)

Purkumateriaalien analyysit

Purkumateriaalien analyysit, hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus, EEJ (.docx-file)

Pilaantuneen maa-aineksen analyysit

PIMA- näytteiden analyysit (.docx-file)