Tilauslomakkeet

Tulostettavat tilauslomakkeet

Mikrobianalyysit

Tilauslomake materiaalinäytteille (.docx-tiedosto)

Tilauslomake ilmanäytteille (.docx-tiedosto)

Tilauslomake pintanäytteille (.docx-tiedosto)

Kemialliset analyysit

Tilauslomake materiaalinäytteille (.docx-tiedosto)

Tilauslomake ilmanäytteille (.docx-tiedosto)

Tilauslomake FLEC-näytteille (.docx-tiedosto)

Sisäilmastokysely

Tilaus- ja esitietolomake sisäilmastokyselylle (.docx-tiedosto)

Pölyt ja kuidut

Tilauslomake pölykoostumukselle ja teollisille mineraalikuiduille (.docx-tiedosto)

Tilauslomake alveolijakeiselle pölylle (.docx-file)

Asbesti-, haitta-aine- sekä betonianalyysit

Tilauslomake asbesti-ilmanäytteille (.docx-tiedosto)

Tilauslomake materiaalinäytteille (.docx-tiedosto)

Order form, asbestos / air samples (.docx-file)

Tilauslomake puristuslujuus, huokosjako, paineellisen veden tunkeuma (pdf-tiedosto)

 

Purkujätteen analyysit

Purkujätteen analyysit, hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus (.docx-file)

Pilaantuneen maaperän analyysit

PIMA- näytteiden analyysit (.docx-file)