Sisäilman näytteenottopalvelu

Tarvitsetko apua näytteenotossa?

Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen. Palvelu koskee ilmasta otettavia VOC-, PAH-, formaldehydi- ja kloorianisolinäytteitä sekä mikrobinäytteitä. Vastaavasti palvelemme FLEC-kuvulla rakennepinnoilta otettavien VOC-näytteiden otossa, samoin laskeumapöly-, suoraviljely- ja geeliteippinäytteissä. Sen sijaan asbestinäytteet tai rakenneavauksia vaativat rakennusmateriaalinäytteet eivät kuulu näytteenottopalveluumme.

Palvelua on saatavilla kaikilta toimipisteiltämme – Oulusta, Kuopiosta, Tampereelta sekä pääkaupunkiseudulta. Huolehdimme asianmukaisesta välineistöstä ja toimimme näytteenotossa tarkkojen menetelmäkohtaisten toimintaohjeiden ja tilaajalta saadun näytteenottosuunnitelman mukaan.

Toivomme yhteydenottoa hyvissä ajoin suunniteltuun näytteenoton ajankohtaan nähden. Jokaiseen toimeksiantopyyntöön vastaamme kustannusarviolla.

Teija Meklin

Kuopion yhteyshenkilösi

Teija Meklin

asiakkuusjohtaja
+358 45 657 7330

Tampereen yhteyshenkilösi

Matias Häyrynen

tutkija, laboratorioanalyytikko
+358 40 773 2845

Anssi Riekki

Oulun yhteyshenkilösi

Anssi Riekki

laboratoriopäällikkö, tutkija,
laboratorioanalyytikko
+358 44 074 0410

Anniina Penttilä

Pääkaupunkiseudun yhteyshenkilösi

Anniina Penttilä

tutkija, FM, geologi
+358 44 901 7311

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-pitoisuuden määritys ilmanäytteestä