Osaamiskeskus, sisäilma

Onko sinulla jokin sisäilmaan tai rakennusterveyteen liittyvä ongelma, johon kaipaisit lisävalaisua analyysien kautta tai kenties jokin idea, joka vaatisi käytännön testausta? Tarvitsetko työsi tueksi analyysiä, johon nykyiset menetelmät eivät taivu? Ota meihin yhteyttä, niin mietitään yhdessä, kuinka voisimme olla avuksi ongelmanratkaisussa.

Sisäilman osaamiskeskuksemme sijaitsee Kuopiossa, jossa kokenut ja asiantunteva tiimi on käytettävissä mikrobiologian ja kemian analyysien kehitystyössä. Labrocin omia asiantuntijoita täydentää yrityksen taustaorganisaatio GBA Group, joka on Euroopan johtavia analyysilaboratorioita.

Asiakasprojektien kokonaispalveluun kuuluu tutkimussuunnitelman laatiminen yhteistyössä laboratorion ja asiakkaan välillä, suunnitelman toteutukseen tarvittavat laboratorioanalyysit tarjoushintaan sekä tarvittaessa myös datankäsittely ja raportin laatiminen. Projektin sisältö ja hinnoittelu sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Haluamme myös kehittää jo olemassa olevia palveluitamme. Jos sinulla on jokin kehitysidea niihin liittyen, kuulemme senkin mielellämme.

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Pitkäaikaisen kosteusrasituksen seurauksena puurakenteet voivat lahota lahottajasienten vaikutuksesta. Lahottajasieni-qPCR -analyysissä rakennusmateriaalinäytteestä selvitetään neljän rakennuksissa yleisen lahottajasienen esiintyminen lajispesifisellä qPCR-analyysillä.
Lahottajasieni, qPCR-menetelmä
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-yhdisteet sisäilmassa
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely