Kemialliset analyysit, formaldehydi

Tutkimukset ilmanäytteistä

Tilaa tutkimus

Formaldehydi sisäilmassa

Formaldehydi on hyvin yleinen yhdiste kuluttajatuotteissa, minkä takia sitä voi esiintyä pieninä pitoisuuksina niin kotitalouksien kuin toimistojen sisäilmassa. Formaldehydiä voi esiintyä kosmetiikassa, pesuaineissa, hajusteissa, desinfiointiaineissa ja hyönteisten torjunta-aineissa. Lisäksi lukuisat kuluttajatuotteet voivat sisältää kemikaaleja, joista voi vapautua tuotteen vanhetessa tai lämmön vaikutuksesta formaldehydiä. Näitä niin kutsuttuja formaldehydin vapauttajia voi esiintyä muun muassa hiustenhoitotuotteissa, kynsilakoissa, saippuoissa ja tekoripsiliimoissa.

Muita tyypillisiä formaldehydin lähteitä ovat mm. lastulevy ja kiintokalusteet, joissa on käytetty liima-aineena ureaformaldehydihartsia. Työstettäessä MDF- tai HDF-levyjä, formaldehydiä voi vapautua jopa enemmän kuin lastulevyistä. Tämän lisäksi formaldehydiä voi vapautua sisäilmaan niin kokolattiamatoista, paperituotteista kuin itsesiliävistä tekstiileistä.

Formaldehydiä sisältävän materiaalin kostuminen sekä ilmankosteuden ja lämpötilan nousu lisäävät formaldehydipäästön määrää sisäilmassa. Tupakansavu on myös yksi formaldehydin päästönlähde. Ulkoilmaa ei pidetä merkittävänä formaldehydin lähteenä sisäilmassa. Ainoastaan, jos huoneiston lähellä on raskasta tieliikennettä, voi sillä olla vaikutusta sisäilman formaldehydipitoisuuteen.

Formaldehydi sisäilmassa on pistävän hajuinen kaasu, ja jo pienetkin pitoisuudet saattavat ärsyttää silmiä ja ylähengitysteitä. Hajukynnyksenä pidetään noin 35 µg/m3 pitoisuutta.

Formaldehydimittaus tehdään pumpun avulla DHPN-keräimeen. Formaldehydi määritetään HLPC-DAD-laitteistolla. Menetelmämme on FINAS:n akkreditoima, vastaa ISO 16000-3:2022 standardia ja täyttää näin ollen BREEAM- ja RTS-ympäristösertifiointiluokitusten vaatimukset formaldehydin määritykselle sisäilmasta.

Vuokraamme näytteenottovälineitä ainoastaan asiantuntijayritysten ja -toimijoiden käyttöön.

 

Laboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Pätevyysalueemme löytyvät osoitteesta www.finas.fi. 

Kuinka toimittaa näytteet laboratorioon?

Lue lisää!

Näytteiden toimitus

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-yhdisteet sisäilmassa