Kemialliset analyysit, formaldehydi

Tutkimukset ilmanäytteistä

Tilaa tutkimus

Formaldehydi sisäilmassa

Formaldehydiä sisältäviä liimahartseja käytetään vaneri-, kuitulevy- ja lastulevyteollisuudessa. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut. Formaldehydiä käytetään myös yleisesti kuluttajatuotteissa kuten pesuaineissa, kosmetiikassa, hygieniatuotteissa, ilmanraikastimissa ja desinfiointiaineissa. Formaldehydin lähteitä sisäilmassa voivat olla myös happokovetteiset lakat ja maalit, pinnoitteet, huonekalut, rakennusmateriaalit, itsesiliävät tekstiilit ja kokolattiamatot.

Formaldehydimittaus tehdään ottamalla sisäilmanäyte ns. DNPH-patruunaan (SepPak) pumpun avulla. Näytteenottoaika on noin 60 min. Laboratoriossa formaldehydi uutetaan patruunasta ja analysoidaan GC/MS-tekniikalla.

Koska formaldehydiä käytetään suhteellisen laajasti, sitä saattaa esiintyä pieninä pitoisuuksina myös asuinhuoneistoissa ja toimistojen sisäilmassa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 545/2015 (ns. Asumisterveysasetus) on annettu, että formaldehydin sisäilman vuosikeskiarvo ei saa ylittää 50 µg/m3 ja lyhyen ajan keskiarvopitoisuus 30 minuutin mittauksen aikana ei saa ylittää 100 µg/m3. Menetelmämme on akkreditoitu ja sillä on Ruokaviraston hyväksyntä.

 

Laboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Pätevyysalueemme löytyvät osoitteesta www.finas.fi. 

Kuinka toimittaa näytteet laboratorioon?

Lue lisää!

Näytteiden toimitus

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-yhdisteet sisäilmassa