Asbestitutkimus

Asbestianalyysi materiaalinäytteestä

Tilaa tutkimus

Yleistä

Asbestit ovat kuitumaisia silikaattimineraaleja, jota on Suomessa käytetty vuosina 1905–1992. Asbestin käyttö lopetettiin asteittain, kun havaittiin, että hengitettynä asbestikuidut ovat terveydelle erittäin vaarallisia. Keuhkoihin kulkeutuneet asbestikuidut aiheuttavat asbestoosia, keuhkosyöpää sekä keuhkopussin/vastaontelon syöpää. Asbestilajeja on viisi: antofylliitti, amosiitti, krysotiili, krokidoliitti, ja tremoliitti. Lajit eroavat toisistaan muun muassa alkuainekoostumuksiltaan sekä fysikaalisilta ominaisuuksiltaan. Suomen rakennuskannasta löytyy tuotteita, joissa on käytetty antofylliittia, amosiittia, krysotiilia sekä krokidoliittia. Tremoliittia ei ole käytetty kaupallisesti, mutta sitä saattaa esiintyä epäpuhtautena muun kiviaineksen mukana tuotteissa, joissa on kalkkikiveä tai talkkia.

Asbestitutkimus materiaalinäytteestä

Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa oli laajaa erityisesti 60- ja 70-luvuilla, kunnes asbestin terveyshaitat tunnistettiin ja sen käyttö vähitellen kiellettiin. Asbestia käytettiin hyvien lämmönkesto- ja eristysominaisuuksiensa, korkean tiheyden ja vetolujuuden, joustavuuden ja kemiallisen kestävyytensä vuoksi mm. palonsuojarakenteissa, rakennuslevyissä, tasoitteissa ja laasteissa, putkieristeissä, maaleissa ja muovituotteissa sekä akustiikkatuotteissa. Suomessa louhittiin antofylliittiasbestia Tuusniemen Paakkilassa v. 1975 saakka. Suomessa ruiskutusasbestin (krokidoliitti) käyttö kiellettiin jo vuodesta 1977 alkaen ja asbestin käyttö, maahantuonti ja kauppa kokonaan vuodesta 1994.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen asbestilain mukaan ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa on tehtävä asbestikartoitus ennen purku- ja remonttityön aloitusta. Asbestikartoituksen yhteydessä kohteesta otetaan materiaalinäytteitä, jotka toimitetaan asbestilaboratorioon tutkittavaksi.

Menetelmä

Asbestianalyysissä selvitetään asbestikuitujen esiintyminen materiaalissa sekä asbestinlaatu. Asbestianalyysimme on akkreditoitu (T314 Labroc Oy, T315 Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy). Analyysi suoritetaan materiaalinäytteistä soveltaen standardia ISO22262-1:2012 optisella analyysillä ja/tai alkuaineanalyysillä käyttäen pyyhkäisyelektronimikroskooppia ja siihen liitettyä endergiadispersiivistä spektrometriä (SEM/EDS).

Tutkijamme ovat kokeneita ja korkeasti koulutettuja. Kattava laitekantamme mahdollistaa analyysin tekemisen kaikissa asbestilaboratorioissamme.

Näytteenotto

Näytteenotto on tärkeä osa asbestitutkimuksen kokonaisuutta. Näytteenotto-ohjeen löydät tästä.

Lisää vinkkejä näytteenottoon:

Asbestianalyysit ovat tärkeä osa mm. haitta-ainekartoittajien, korjausrakentajien ja purkutöitä tekevien yritysten työkalupakkia. Katso Labrocin ja Mikrobionin webinaari, jossa paneudutaan materiaalinäytteisiin ja parhaisiin käytäntöihin:
– millainen on hyvä materiaalinäyte
– kuinka näytteenotto voi vaikuttaa tulokseen
– mistä ja miten otetaan edustava materiaalinäyte
– mikä merkitys on näytetiedoilla

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314 (Labroc Oy) ja T315 (Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy), akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

 

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä