Kemialliset analyysit, kloorianisolit

Tutkimukset ilma- ja materiaalinäytteistä

Tilaa tutkimus

Kloorianisolit ovat mikrobien tuottamia haihtuvia yhdisteitä. Niitä syntyy, kun mikrobit hajottavat kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin tai vanhan talon hajuna, joka tarttuu vaatteisiin, hiuksiin ja irtaimistoon.

Näyte kloorianisolien määrittämiseksi sisäilmasta otetaan vastaavasti kuin ilmanäyte VOC-analyysiin. Huomioitavaa kuitenkin on, että kloorianisoleja ei voi määrittää VOC-näytteestä, vaan niiden määrittämiseen tarvitaan erillinen näyte. Laboratoriossa näytteestä tunnistetaan 10 kpl yleisimpiä kloorianisoleja (yleisin 2,3,4,6-Tetrakloorianisoli, lista kaikista yhdisteistä alla*). Olemme ensimmäinen laboratorio Suomessa, joka pystyy tarjoamaan akkreditoidun analyysin ilmanäytteistä.

Materiaalinäyte otetaan kuten haitta-ainenäytteissä. Näyte kääritään alumiinifolioon, ja toimitetaan laboratorioon minigrip- pussissa.

Kloorianisolien pitoisuuksille ei ole toimenpiderajoja tai viitearvoja. Nykytiedon mukaan kloorianisolit eivät aiheuta terveyshaittaa havaittuina pitoisuuksina, mutta haju koetaan epämiellyttävänä. Analyysiä voidaan ajatella poissulkevana; mikäli ilmanäytteessä havaitaan kloorianisoleja, tunkkainen haju saattaa johtua niistä ja antaa viitteen kyllästysaineilla käytetyn puutavaran vaurioista ja vaikutuksesta sisäilmaan. Kloorianisolien löytyminen sisäilmasta ei välttämättä indikoi vakavia kosteus- tai mikrobiongelmia rakennuksessa ja sisäilmaongelmien selvittäminen kannattaa aina perustaa rakennustekniseen tutkimukseen, ei pelkkiin sisäilmanäytteisiin. Kloorifenoleita on käytetty pääosin 1930- 1980-luvuilla estämään puun lahoamista, sinistymistä ja homeen muodostumista.

* tutkittavat yhdisteet:
2,6-Dikloorianisoli
2,3-Dikloorianisoli
2,3,6-Trikloorianisoli
2,3,4-Trikloorianisoli
2,4,6-Trikloorianisoli
2,4,5-Trikloorianisoli
2,3,4,5-Tetrakloorianisoli
2,3,4,6-Tetrakloorianisoli
2,3,5,6-Tetrakloorianisoli
Pentakloorianisoli

Lisätietoa kloorianisoleista täällä.

Laboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Pätevyysalueemme löytyvät osoitteesta www.finas.fi. 

Kuinka toimittaa näytteet laboratorioon?

Lue lisää!

Näytteiden toimitus

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-yhdisteet sisäilmassa