Sisäilma

Monipuoliset analyysit ja palvelut sisäilmaongelmien selvittämiseen

Tilaa tutkimus

Monipuoliset analyysit sisäilmaongelmien selvittämiseen

Labroc tarjoaa korkealaatuisia laboratorioanalyysipalveluita liittyen rakennusten sisäilmaongelmien selvittämiseen ja korjausrakentamiseen. Olipa kysymys mahdollisen kosteusvaurion tai muun sisäilmaongelman selvittelystä tai rakennuksen korjauksen edellyttämästä kartoituksesta, tarjoamme niihin tarvittavat laboratorioanalyysit nopeastiluotettavasti ja asiantuntevalla palveluasenteella.

Meiltä voit vuokrata tarvittavat näytteenottopumput. Vastaavasti muut näytteenottovälineet saat kätevästi tilaamalla tai noutamalle ne toimipisteistämme. Tarvikkeiden noutoajankohdasta on hyvä olla yhteydessä ennakkoon laboratorioomme.  

Sisäilmaongelmien kartoituksessa käytettävän sisäilmastokyselyn saat myös kauttamme sähköisesti toteutettuna. Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta. Kyselyjen lausunnoista vastaa työterveyslääketieteen erikoislääkäri. 

Asiantuntemusta 

Sisäilma-asiantuntemuksessa juuremme juontavat Mikrobioniin ja sen osaajakaartiin. Tiimissämme on pitkän linjan asiantuntijoita useilla asumisterveyteen kytkeytyvillä tieteenaloilla, kuten mikrobiologia, kemia, biotieteet ja ympäristötieteet. Tavoitteemme on tuottaa se tarpeellinen tieto, mitä asiakkaamme tarvitsevat ongelmaratkaisuissaan. Asiantuntijamme ovatkin käytettävissä ja auttavat parhaalla mahdollisella ammattitaidolla esimerkiksi näytteenottoon, analyysivalintoihin ja tulostulkintaan liittyvissä kysymyksissä. Monipuolisella osaamis– ja kokemuspohjallamme pystymme tarjoamaan myös koulutusta. Vastaamme niin pieniin kuin isoihinkin koulutustarpeisiin.  

Laatua ja asiantuntemusta 

Noudatamme toiminnassamme testaus- ja kalibrointilaboratorioiden yleistä laatustandardia ISO17025 ja kaikki asumisterveysasetuksen mukaiset menetelmät ovat akkreditoituja (T314) ja niillä on Ruokaviraston hyväksyntä. Voit tarkistaa voimassa olevat pätevyysalueemme FINAS-akkreditointipalvelun www-sivuilta ja Ruokaviraston hyväksynnän terveysviranomaisille tehtäviin Asumisterveystutkimuksiin löydät Ruokaviraston sivuilta. 

Toiminnan jatkuva kehittäminen on peruslähtökohtamme. Kehitystyötä ohjaavat laatuvaatimukset ja viranomaismääräykset. Panostamme jatkuvasti palveluamme parantaviin menetelmiin, toimintatapoihin ja työkaluihin. 

 

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Pitkäaikaisen kosteusrasituksen seurauksena puurakenteet voivat lahota lahottajasienten vaikutuksesta. Lahottajasieni-qPCR -analyysissä rakennusmateriaalinäytteestä selvitetään neljän rakennuksissa yleisen lahottajasienen esiintyminen lajispesifisellä qPCR-analyysillä.
Lahottajasieni, qPCR-menetelmä
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-yhdisteet sisäilmassa

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä