Rakentamisen elinkaaren laboratorio

Tietoa rakennetun ympäristön tutkimuksiin

Tilaa tutkimus OmaLabroc-järjestelmästä

Rakentamisen elinkaaren laboratorio

Labrocin toiminnan päämääränä on terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö. Tuotamme laboratoriopalveluja kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin, jonka lisäksi tarjoamme kalibrointipalveluja useille eri teollisuuden aloille sekä teemme työmaakäyntejä infrakohteisiin. Analyysipalvelumme on jaettu neljään pääryhmään: Asbesti ja haitta-aineet, Sisäilma, Betoni ja Ympäristö. Olemme osa kansainvälistä GBA Groupia.

Osaajiemme vahva asiantuntijuus yhdistettynä laadukkaisiin ja nopeisiin palveluihin tekee meistä luottokumppanin laajalle joukolle rakennusalan ammattilaisia.  Asiakkaitamme ovat suunnittelijat, insinööritoimistot, sisäilma-, kunto-, asbesti- ja haitta-ainetutkimuksia tekevät toimijat, purkutyötä tekevät tahot sekä betonitehtaat ja -urakoitsijat. Myös useat kunnat ja kaupungit ovat asiakkaitamme.

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314 sekä kalibrointilaboratorio K064, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit jättää asbestinäytteet myös ympäri Suomen löytyviin näytepostilaatikoihin, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Alla tarkemmat ohjeet.