Pakkasenkestävyys

Huokosjako ja laattakokeet

Ota yhteyttä

Betonin pakkasenkestävyys on merkittävä tekijä betonirakenteiden käyttöikään liittyen. Vaaditun pakkasenkestävyyden saavuttamiseksi betonia huokostetaan. Huokostuksen avulla betoniin saadaan syntymään suojaavia ilmahuokosia, joiden avulla hallitaan betonissa olevan veden jäätymisestä aiheutuvia jännityksiä. Pakkasenkestävyyttä selvitetään laattakokeiden tai huokosjakoanalyysin avulla.

Huokosjakoa voidaan tutkia joko ohuthieanalyysillä tai syväoppivalla tekoälymenetelmällä. Huokosjako tarkoittaa suojahuokosten keskimääräisen etäisyyden puolikasta.

Labroc analysoi betonin huokosjaon käyttäen syväoppivaa tekoälymenetelmää. Menetelmä on akkreditoitu (T314) ja sen etuja ovat nopeus, toistettavuus ja tarkkuus. Syväoppiva tekoäly tunnistaa pintahieestä otetuista valokuvista hahmot (kivet, sementin ja huokoset) ja mittaa niiden pinta-alan pikselin tarkkuudella. Näin analyysin pohjana on rikkaampi ja tarkempi tietomäärä kuin muilla menetelmillä. Tekoälyn tuottamat tulokset arvioi aina tutkija.

Näytteet syväoppivaan tekoälymenetelmään toimitetaan esim. kuutiona koossa 150 mm x 150 mm tai lieriönä 150 mm x 300 mm. Näytteiden analysointiaika on tekoälymenetelmällä 7 työpäivää, ohuthieanalyysissä n. 3 viikkoa.

Pakkasenkestävyyttä selvitetään myös jäädytys-sulatuskokeen eli laattakokeen avulla. Laattakokeessa rinnakkaisnäytteet altistetaan toistuville jäädytys-sulatus-sykleille suolaliuosrasituksen lisäksi ja betonissa tapahtuvaa muutosta seurataan betonin pintarapautuman avulla toistuvin mittauksin. Yleensä tutkimukset kestävät useamman kuukauden ajan. Tutkimus tehdään Labrocissa alihankintana.

 

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä