Kemialliset analyysit, VOC

Akkreditoidut analyysit materiaali-, ilma- ja FLEC-näytteille

Tilaa tutkimus

VOC-yhdisteet (VOC, volatile organic compounds) eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat Asumisterveysasetuksen mukaan yhdisteitä, joiden kiehumispiste on 50-260°C. VOC-analyysissä tutkitaan TVOC eli C6-C16 (heksaani-heksadekaani) välillä olevien yhdisteiden kokonaispitoisuus ja tärkeimmät yksittäiset yhdisteet ja niiden pitoisuudet.

Yleensä VOC-yhdisteet ovat ongelmatapauksissa peräisin rakennusmateriaaleista, mutta myös tilan käyttäjät ja toiminnot tuovat oman osansa rakennuksista löytyviin yhdisteisiin. Joissain tapauksissa häiritsevien hajujen lähde saattaa löytyä myös rakennuksen ulkopuolelta. Lisätietoa mahdollisista VOC-yhdisteiden lähteistä löydät täältä, ja tulosten tulkinnasta löytyy lisätietoa Sisäilmayhdistyksen sivulta.

VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, laboratorioon toimitetusta materiaalista tai ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla. Kaikki VOC-analyysimme ovat akkreditoituja, jonka lisäksi VOC-analyysillä ilmanäytteestä on Ruokaviraston hyväksyntä.

VOC-analyysi sisäilmanäytteestä

VOC-sisäilmanäyte otetaan pumpun avulla näytteenottoputkeen. Ilmanäytteitä otetaan yleensä silloin, kun tilassa on havaittavissa tavanomaisesta poikkeavaa hajua, tai kun tilassa on rakenteita tai materiaaleja, joiden voidaan epäillä sisältävän haitallisia yhdisteitä. Esimerkiksi VOC-analyysissä näkyvä 2-etyyli-1-heksanolin pitoisuus, joka ylittää 10 µg/m3, tai C9-alkoholit antavat viitteen kostean lattiarakenteen päälle asennetusta muovimatosta (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa III).

VOC-analyysi materiaalinäytteestä

Suoraan materiaalista tehtävän näytteenoton (VOC materiaalinäytteestä, bulk-VOC) avulla tutkitaan rakenteesta emittoituvia kemiallisia yhdisteitä. Menetelmää voidaan käyttää osana kokonaisselvitystä ja kartoittavana menetelmänä esimerkiksi arvioitaessa emissioiden määrää ja eroja kosteusvaurio- ja vertailualueilla. Materiaalinäytteestä saadaan esiin myös materiaalin alapinnalla olevia huonosti haihtuvia yhdisteitä (Keinänen, 2013).

Lähetettäessä näytettä laboratorioon on tärkeää käyttää päästöttömiä pakkausmateriaaleja. Näin varmistetaan, että näytteestä löytyvät yhdisteet ovat peräisin näytteestä eivätkä esim. minigrip-pussista. Labrocista saat päästöttömiä Rilsan® pusseja tähän tarkoitukseen.

Yleensä näytteeseen tulee mukaan pintamateriaalin lisäksi liimaa, tasoitetta ja pohjustusainetta, ja saatu analyysitulos kuvaakin näiden kaikkien materiaalien yhteisemissiota. Eri näytteissä on aina erilaisessa suhteessa liimaa, tasoitetta, pohjustusainetta tai muita komponentteja, lisäksi rakenteesta irrotettu näyte sisältää uusia leikkauspintoja. Tämän vuoksi menetelmällä saatava tulos on suuntaa antava eli se kertoo mitä yhdisteitä ja missä keskinäisissä suhteissa niitä emittoituu juuri kyseisestä näytteestä.

VOC-analyysi FLEC-näytteestä

FLEC-näytteenottoa voidaan myös käyttää päästölähteiden paikantamiseen. FLEC-menetelmällä VOC-näyte kerätään suoraan rakennepinnalta ja sen avulla voidaan määrittää tutkittavan pinnan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissiot. Toisin kuin laboratoriossa tehtävällä materiaalinäytteen analyysillä, FLEC-näytteenotolla saadaan selville ainoastaan rakenteen pinnalta haihtuvat emissiot. FLEC-menetelmä soveltuu tasaisille lattiapinnoitteille, joille FLEC-kupu saadaan tiiviisti kiinnitettyä.

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

Katso webinaari!

Webinaari tarjoaa tietopaketin VOC-yhdisteistä, eri näytteenottotapojen soveltuvuudesta sekä vastauksen kysymykseen mikä on tolueeniekvivalentti.

Webinaaritallenne

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-yhdisteet sisäilmassa
Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu