17.5.2022
Jani Mäkelä

Kloorianisoleja on analysoitu Labrocissa ilmanäytteestä akkreditoidulla menetelmällä jo usean vuoden ajan. Kun sisäilmasta löytyy kloorianisoleja, kysymykseksi nousee usein niiden lähde rakennuksessa.

Nyt olemme vastanneet asiakastarpeeseen ja kehittäneet kloorianisolien analyysimenetelmän myös materiaalinäytteille. Kloorianisolien pitoisuuksille materiaalinäytteissä ei ole olemassa raja- tai viitearvoja, ja kloorianisolit esiintyvät pääosin vain materiaalin pinnalla. Tästä syystä analyysin tulos on laadullinen eli se kertoo sisältääkö materiaali kloorianisoleja vai ei.

Kloorianisolien analyysin kohdalla korostuu rakennusteknisen tutkimuksen tärkeys. Vaikka kloorianisolien syntyprosessi vaatii kosteutta ja mikrobeja, niiden löyty­minen materiaalinäytteistä ei välttämättä tarkoita kosteusvauriota rakenteissa ja merkittävää mikrobikasvua kyllästetyissä rakennusma­teriaaleissa.

Toisaalta kloorianisolien löytäminen tutkimuskohteen sisäilmasta ei myöskään poissulje mikrobi- tai kosteusvaurion mah­dollisuutta. Mikäli rakennus on huolellisesti tutkittu, ja mikrobi- ja kosteusvaurion ole­massaolo on suljettu pois, voi tunkkaisen hajun lähdettä lähteä selvittämään kloori­anisolien analyysin kautta.

Tutustu analyysiin täältä!