Sisäilma, mikrobit

Akkreditointitunnus T314, Labroc Oy

Viljely materiaalinäytteestä, laimennossarja
(akkreditoitu/Ruokaviraston hyväksyntä)
Näyte viljellään laboratoriossa laimennossarjan kautta Asumisterveysasetuksen mukaisesti. Viljely kolmelle elatusalustalle (2 % mallasuute ja DG18 homeille, THG bakteereille) ja suoramikroskopointi. Tuloksena homeiden ja bakteereiden määrä kvantitatiivisesti (pmy/g) sekä homelajisto. Tulosten toimitusaika kaksi viikkoa.

Viljely materiaalinäytteestä, suoraviljely
(akkreditoitu/Ruokaviraston hyväksyntä)
Hienonnettu näyte viljellään laboratoriossa suoraan kolmelle elatusalustalle (2 % mallasuute ja DG18 homeille, THG bakteereille) ja suoramikroskopoidaan. Menetelmä on validoitu laboratoriossa Asumisterveysasetuksen mukaiseen laimennossarjamenetelmään verraten. Tuloksena homeiden ja bakteereiden määrä semikvantitatiivisesti (+ asteikolla ilmaistuna ei kasvua – kasvua) sekä homelajisto. Tulosten toimitusaika kaksi viikkoa.

Viljely ilmanäytteestä, näyte 6-vaihekeräimellä
(akkreditoitu/Ruokaviraston hyväksyntä)
Asumisterveysasetuksen mukaisesti 6-vaihekeräimellä otetun ilmanäytteen analysointi kolmelta elatusalustalta (2 % mallasuute ja DG18 homeille, THG bakteereille). Tuloksena homeiden ja bakteereiden määrä kvantitatiivisesti (pmy/m3) sekä homelajisto. Tulosten toimitusaika kaksi viikkoa.

Viljely pintanäytteestä, laimennossarja
Näyte viljellään laboratoriossa laimennossarjan kautta Asumisterveysasetuksen mukaisesti. Viljely kolmelle elatusalustalle (2 % mallasuute ja DG18 homeille, THG bakteereille). Tuloksena homeiden ja bakteereiden määrä kvantitatiivisesti (pmy/cm2) sekä homelajisto. Tulosten toimitusaika kaksi viikkoa.

Viljely pintanäytteestä, suoraviljely (esim. 2 viikon laskeumapöly)
Pintanäytteen suoraviljely voidaan tehdä esimerkiksi 2 viikon laskeumapölystä. Viljely tehdään tai on tehty kohteessa suoraan kolmelle elatusalustalle (2 % mallasuute ja DG18 homeille, THG bakteereille). Tuloksena homeiden ja bakteereiden määrä semikvantitatiivisesti (+ asteikolla ilmaistuna ei kasvua – kasvua) sekä homelajisto. Tulosten toimitusaika kaksi viikkoa.

qPCR materiaalinäytteestä, perusanalyysi
(akkreditoitu, Ruokaviraston hyväksyntä)
Näytteestä määritetään 3 mikrobiryhmää (homeet ja hiivat, Penicillium ja Aspergillus, Streptomyces). Tuloksena mikrobien määrä kvantitatiivisesti (CE/g) analysoiduissa ryhmissä. Menetelmän validoinnissa qPCR-menetelmällä saatuja tuloksia verrattiin Asumisterveysasetuksen ja Asumisterveysoppaan mukaisella laimennossarjaviljelyllä saatuihin tuloksiin. Tulokset toimitaan kolmessa työpäivässä.

qPCR ilma- tai pintanäytteestä, perusanalyysi
Pintanäytteessä nesteeseen otetusta sivelynäytteestä ja ilmanäytteessä Button-keräimellä suodattimelle otetusta näytteestä määritetään 3 mikrobiryhmää (homeet ja hiivat, Penicillium ja Aspergillus, Streptomyces). Tuloksena mikrobien määrä kvantitatiivisesti (pintanäytteet CE/m², ilmanäytteet CE/m³) analysoiduissa ryhmissä. Tulokset toimitaan kolmessa työpäivässä.

qPCR lisäanalyysit, (lisäryhmät: Mycobacterium, Cladosporium)
Mycobacterium-lisäanalyysi voidaan tehdä qPCR materiaali-, ilma- tai pintanäytteelle. Cladosporium-lisäanalyysi on mahdollista tehdä qPCR ilma- tai pintanäytteelle. Tuloksena mikrobien määrä kvantitatiivisesti analysoidussa ryhmässä (materiaalinäytteet CE/g, pintanäytteet CE/m² ja ilmanäytteet CE/m³). Tulokset toimitaan kolmessa työpäivässä.