Näytteenotto-ohjeet

Täältä löydät kaikki näytteenotto-ohjeemme. Ethän epäröi ottaa yhteyttä henkilökuntaamme, jos ohjeista nousee kysymyksiä.

Asbesti ja haitta-aineet

Ohjeet asbestimateriaalinäytteen ottamiseen (pdf-tiedosto)

Ohjeet asbesti-ilmanäytteen ottamiseen (pdf-tiedosto)

PAH- ja PCB- materiaalinäytteen ottaminen (pdf-tiedosto)

POP-materiaalinäytteen ottaminen (pdf-tiedosto)

Sisäilma, mikrobianalyysit

Rakennusmateriaalinäytteen ottaminen mikrobianalyysiin (pdf-tiedosto)

Pintanäytteen ottaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaisella menetelmällä (pdf)

Pintanäytteen ottaminen qPCR-analyysiin (pdf-tiedosto)

Laskeumapölynäytteen ottaminen (pdf-tiedosto)

Ilmanäytteen ottaminen 6-vaihekeräimellä (pdf-tiedosto)

Ilma-qPCR-näytteenottaminen, Button-keräin (pdf-tiedosto)

Huomioitava ennen ilmanäytteenottoa näytteenottokohteessa (pdf-tiedosto)

Sisäilma, kemialliset analyysit

VOC-ilmanäytteen ottaminen (pdf-tiedosto)

Huomioitava ennen VOC-ilmanäytteenottoa (pdf-tiedosto)

VOC-materiaalinäytteenotto-ohje (pdf-tiedosto)

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella (pdf-tiedosto)

Kloorianisolien näytteenotto, ilmanäytteet (pdf-tiedosto)

Kloorianisolien näytteenotto, materiaalinäytteet (pdf-tiedosto)

Formaldehydin näytteenotto (pdf-tiedosto)

PAH-ilmanäytteen ottaminen (pdf-tiedosto)

Sisäilma, pölyt ja kuidut

Geeliteippinäytteen ottaminen, teolliset mineraalikuidut (pdf-tiedosto)

Kvartsi-ilmanäytteen ottaminen (pdf-tiedosto)

Pölynkoostumusanalyysi, pyyhintänäytteen ottaminen (pdf-tiedosto)

Ympäristö

Purkumateriaalien analyysit, hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus (pdf-tiedosto)