Ei enää jätettä- tutkimukset

26.9.2023
Jani Mäkelä

Betoni ei välttämättä ole enää jätettä!

Vuoden 2022 loppupuolella voimaan tullut valtioneuvoston ns. EEJ-asetus eli ”Ei enää jätettä”- asetus (VNa 466/2022) mahdollistaa betonin jätestatuksen poistamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että purkubetonia ei enää välttämättä luokitella jätteeksi vaan tuotteeksi, jota on mahdollista käyttää kuten mitä tahansa vastaavaa betonituotetta. Kun betoni ei ole enää jätettä, sitä on mahdollista käyttää sen alkuperästä riippuen esimerkiksi talonrakentamisessa, viheralueiden rakentamisessa, maanparannusaineena tai kasvualustana. Näin EEJ-asetus osaltaan mahdollistaa kiertotalouden toteutumisen.

EEJ-asetuksen mukaisiin selvityksiin sisältyy pitkälti samat yksittäiset analyysit kuin MARA-asetuksen (Vna 843/2017) mukaisiin tutkimuksiin. Poikkeuksena ovat tiukemmat raja-arvot, joilla varmistetaan, että materiaalien puhtaus on verrattavissa uusiin materiaaleihin.

EEJ-testaus tulee tehdä akkreditoidussa laboratoriossa, jonka pätevyysalue kattaa käytettävät menetelmät. Tutkimusmenetelmien tulee olla standardien mukaisia tai niihin luotettavuudeltaan verrattavissa olevia menetelmiä. Labroc Oy:n laboratoriot Suomessa ja sen emoyhtiön laboratoriot Saksassa ovat molempien maiden kansallisten akkreditointipalveluiden (FINAS, DAkkS) akkreditoimia, ja käytetyt laboratoriomenetelmät pohjautuvat samoihin standardeihin.

Labroc tarjoaa seuraavat tutkimuskokonaisuudet ylijäämä- ja purkubetonin ominaisuuksien selvittämiseen:

  • EEJ-tutkimus
  • EEJ-tutkimus + luokittelutesti
  • Hyötykäyttökelpoisuus
  • Hyötykäyttökelpoisuus + luokittelutesti
  • Kaatopaikkakelpoisuus

Raporttimme sisältävät aina tulosten lisäksi myös niiden vertailun sovellettavan asetuksen raja-arvoihin sekä lausunnon siitä mihin betonimurske voidaan näytteen tulosten perusteella sijoittaa.

Mikäli haluat tietää lisää betonimurskeen testauksesta tai mikäli haluat selvittää jonkin muun materiaalin hyötykäyttökelpoisuuden, ota meihin yhteyttä!

Tutustu kaikkiin purkumateriaalien analyyseihin!