Betonin ja haitta-aineiden analysointia

Nopeasti. Helposti. Laadukkaasti.

Tilaa tutkimus

PCB-yhdisteet ovat terveydelle haitallisia ympäristömyrkkyjä

PCB-yhdisteet eli polyklooratut bifenyylit ovat orgaanisia yhdisteitä, joita käytettiin yleisesti saumamassoissa ja liimoissa, sekä maaleissa ja muissa pinnoitteissa vuosien 1940 ja 1975 välillä. PCB-yhdisteitä käytettiin lisäämään materiaalien palon- ja kosteudenkesto-ominaisuuksia.

Vuodesta 1990 alkaen PCB-yhdisteiden valmistaminen, maahantuonti, myyminen ja luovuttaminen ovat olleet kokonaan kiellettyjä.

PCB-pitoinen pöly sairastuttaa

PCB-yhdisteet ovat ympäristömyrkkyjä ja aiheuttavat ihmisissä kehityshäiriöitä ja syöpää. PCB-yhdisteet kulkeutuvat elimistöön mm. hengitettäessä PCB-pitoista pölyä sisältävää ilmaa tai kosketuksessa imeytymällä ihon läpi.

PCB-yhdisteitä sisältävät materiaalit luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, mikä asettaa purkutyöntekijöiden henkilökohtaiselle suojautumiselle ja ympäristön suojaamiselle erityisvaatimuksia.

Suomen lainsäädäntö velvoittaa kartoittamaan rakennuksen haitta-aineet ennen korjaus- tai purkutöitä.

Luotettava tutkimustulos varmistaa työmaan turvallisuuden

Labrocilla on pitkä kokemus erilaisten haitta-aineiden tutkimisesta. Tarjoamme asiantuntevaa ja joustavaa palvelua koko Suomen alueella.

Tutkittavista rakennusmateriaaleista otetaan näytteet erillisen näytteenotto-ohjeen mukaan. Näytteet  toimitetaan analysoitavaksi laboratorioomme. Koska saumamassoissa on yleisesti käytetty PCB-yhdisteiden lisäksi kovetteissa lyijyä, on materiaalista suositeltava selvittää samalla myös lyijyn pitoisuus.

Käytössämme on nykyaikainen kaasukromatografi-massaselektiivinen detektori (GC-MS), joka takaa luotettavan ja täsmällisen testituloksen. Laitteiston avulla näytemateriaalista tutkitaan standardin SFS-EN 15308 osoittamat seitsemän kongeneeria ja niiden kokonaispitoisuus.

Tutkituista materiaaleista annetaan lausunto, josta käy ilmi ylittyykö RATU-kortissa 82-0382 (PCB:tä tai lyijyä sisältävien saumausmassojen purku) annettu 50 mg/kg ohjearvo. Arvon ylittyessä materiaali tulee käsitellä vaarallisena jätteenä.

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät www.finas.fi tunnuksella T314.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskettaa meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä