Asbesti ja haitta-aineet

Asbesti

Akkreditointitunnus T314, Labroc Oy ja T315 Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy

Asbestianalyysi materiaalinäytteestä
(akkreditoitu)
Materiaalinäytteet tutkitaan stereomikroskoopilla ja polarisaatio- tai elektronimikroskoopilla. Tuloksena asbestin esiintyminen näytteessä sekä asbestilaatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Mahdollisuuksien mukaan tuloksen saa jo samana päivänä.

Asbestianalyysi ilmanäytteestä
(akkreditoitu/Ruokaviraston hyväksyntä)
Elektronimikroskooppinen määritys. Tuloksena asbestipitoisuus yksikössä kuitua/cm3 ja asbestin laatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Mahdollisuuksien mukaan tuloksen saa jo samana päivänä.

Asbestianalyysi pintapölynäytteestä
Elektronimikroskooppinen määritys. Tuloksena asbestin esiintyminen näytteessä ja asbestilaatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Tulos toimitetaan 1 – 5 työpäivän kuluessa.

Haitta-aineet

Akkreditointitunnus T314, Labroc Oy ja T315 Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy

PAH-yhdisteet materiaalinäytteestä
(akkreditoitu)
PAH-yhdisteiden (16 kpl) analyysi materiaalinäytteestä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometriä. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.

PCB-yhdisteet materiaalinäytteestä
(akkreditoitu)
Polykloorattujen bifenyylien (PCB) pitoisuudet tutkitaan rakennusmateriaalinäytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.

Raskasmetallit ja lyijy
Raskasmetalli- ja lyijymääritykset suoritetaan XRF-laitteella. Raskasmetallianalyysi sisältää antimonin, arseenin, kadmiumin, koboltin, kromin, kuparin, nikkelin, lyijyn, sinkin ja vanadiinin pitoisuudet. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.