Asbesti ja haitta-aineet

Asbesti

Akkreditointitunnus T314, Labroc Oy
Akkreditointitunnus T288, Mikrobioni Oy

Asbestianalyysi materiaalinäytteestä
(akkreditoitu T314, T288)
Materiaalinäytteet tutkitaan stereomikroskoopilla ja polarisaatio- tai elektronimikroskoopilla. Tuloksena asbestin esiintyminen näytteessä sekä asbestilaatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Mahdollisuuksien mukaan tuloksen saa jo samana päivänä.

Asbestianalyysi ilmanäytteestä elektronimikroskoopilla
(akkreditoitu T314/Ruokaviraston hyväksyntä, T288/Ruokaviraston hyväksyntä)
Tulos ilmoitetaan yksikössä kuitua/cm3 ja asbestin laatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Mahdollisuuksien mukaan tuloksen saa jo samana päivänä.

Asbestianalyysi pintapölynäytteestä
(akkreditoitu T288)
Elektronimikroskooppinen määritys. Tuloksena asbestin esiintyminen näytteessä ja asbestilaatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Tulos toimitetaan 1 – 5 työpäivän kuluessa.

Haitta aineet

PAH-yhdisteet materiaalinäytteestä
(akkreditoitu T288)
PAH-yhdisteiden (16 kpl) analyysi materiaalinäytteestä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometriä. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.

PCB-yhdisteet materiaalinäytteestä
(akkreditoitu T288)
Polykloorattujen bifenyylien (PCB) pitoisuudet tutkitaan rakennusmateriaalinäytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.

Raskasmetallit ja lyijy
Raskasmetalli- ja lyijymääritykset suoritetaan XRF-laitteella. Raskasmetallianalyysi sisältää antimonin, arseenin, kadmiumin, koboltin, kromin, kuparin, nikkelin, lyijyn, sinkin ja vanadiinin pitoisuudet. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.