Asbesti ja haitta-aineet

Asbesti

Akkreditointitunnus T314, Labroc Oy

Asbestianalyysi materiaalinäytteestä
(akkreditoitu)
Materiaalinäytteet tutkitaan stereomikroskoopilla ja polarisaatio- tai elektronimikroskoopilla. Tuloksena asbestin esiintyminen näytteessä sekä asbestilaatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Mahdollisuuksien mukaan tuloksen saa jo samana päivänä.

Asbestianalyysi ilmanäytteestä
(akkreditoitu/Ruokaviraston hyväksyntä)
Elektronimikroskooppinen määritys. Tuloksena asbestipitoisuus yksikössä kuitua/cm3 ja asbestin laatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Mahdollisuuksien mukaan tuloksen saa jo samana päivänä.

Asbestianalyysi pintapölynäytteestä
(akkreditoitu/Ruokaviraston hyväksyntä)
Elektronimikroskooppinen määritys. Tuloksena asbestin esiintyminen näytteessä ja asbestilaatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Tulos toimitetaan 1 – 5 työpäivän kuluessa.

Haitta-aineet

PAH-yhdisteet materiaalinäytteestä
(akkreditoitu)
PAH-yhdisteiden (16 kpl) analyysi materiaalinäytteestä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometriä. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.

PCB-yhdisteet materiaalinäytteestä
(akkreditoitu)
Polykloorattujen bifenyylien (PCB) pitoisuudet tutkitaan rakennusmateriaalinäytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.

Raskasmetallit ja lyijy
Raskasmetalli- ja lyijymääritykset suoritetaan XRF-laitteella. Raskasmetallianalyysi sisältää antimonin, arseenin, kadmiumin, koboltin, kromin, kuparin, nikkelin, lyijyn, sinkin ja vanadiinin pitoisuudet. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.