Asbesti ja haitta-aineet

Asbesti

Akkreditointitunnus T314, Labroc Oy

Asbestianalyysi materiaalinäytteestä
(akkreditoitu)
Materiaalinäytteet tutkitaan stereomikroskoopilla ja polarisaatio- tai elektronimikroskoopilla. Tuloksena asbestin esiintyminen näytteessä sekä asbestilaatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Mahdollisuuksien mukaan tuloksen saa jo samana päivänä.

Asbestianalyysi ilmanäytteestä
(akkreditoitu/Ruokaviraston hyväksyntä)
Elektronimikroskooppinen määritys. Tuloksena asbestipitoisuus yksikössä kuitua/cm3 ja asbestin laatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Mahdollisuuksien mukaan tuloksen saa jo samana päivänä.

Asbestianalyysi pintapölynäytteestä
(akkreditoitu/Ruokaviraston hyväksyntä)
Elektronimikroskooppinen määritys. Tuloksena asbestin esiintyminen näytteessä ja asbestilaatu. Asiakkaan aikataulutoive otetaan aina huomioon. Tulos toimitetaan 1 – 5 työpäivän kuluessa.

Haitta-aineet

Akkreditointitunnus T314, Labroc Oy

PAH-yhdisteet materiaalinäytteestä
(akkreditoitu)
PAH-yhdisteiden (16 kpl) analyysi materiaalinäytteestä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometriä. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.

PCB-yhdisteet materiaalinäytteestä
(akkreditoitu)
Polykloorattujen bifenyylien (PCB) pitoisuudet tutkitaan rakennusmateriaalinäytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.

Raskasmetallit ja lyijy
Raskasmetalli- ja lyijymääritykset suoritetaan XRF-laitteella. Raskasmetallianalyysi sisältää antimonin, arseenin, kadmiumin, koboltin, kromin, kuparin, nikkelin, lyijyn, sinkin ja vanadiinin pitoisuudet. Tulos ilmoitetaan yksikössä mg/kg. Tulos toimitetaan kolmen työpäivän kuluessa.

Purkujätteen analyysit

Purkujätteen (betoni- ja tiilimurske) hyötykäyttökelpoisuus
Näytteestä analysoidaan haitallisten aineiden liukoisuus kaksivaiheisella ravistelutestillä (raskasmetallit, fluoridi, kloridi, sulfaatti, liuenneen orgaanisen hiilen ja liuenneiden aineiden kokonaispitoisuus), PAH, PCB ja öljyhiilivedyt alihankintana emoyhtiömme GBA:n laboratoriossa Saksassa (D-PL-14570-01-00). Analyysit ovat akkreditoituja. Luokittelutesti (materiaalijakauma ja epäpuhtaudet) tehdään omassa laboratoriossamme. Analyysivastausten toimitusaika 2 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa tilanteen mukaan.

Purkujätteen (betoni- ja tiilimurske) kaatopaikkakelpoisuus
Hyötykäyttökelpoisuusanalyysien lisäksi (ks. edellinen, pois lukien luokittelutesti), näytteestä analysoidaan kuiva-aineen määrä, orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC), haponneutralointikapasiteetti (ANC), fenoli-indeksi, sekä BTEX alihankintana emoyhtiömme GBA:n laboratoriossa Saksassa. Analyysit ovat akkreditoituja (D-PL-14570-01-00). Analyysivastausten toimitusaika 2 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa tilanteen mukaan.