Kloridimääritykset

Kovettunut betoni

Ota yhteyttä

Kloridipitoisuuden määritys (SFS-EN 14629)

Kloridien korkea pitoisuus voi aiheuttaa terästen ruostumista betonissa. Klorideja päätyy betoniin ulkoisista lähteistä, kuten tiesuola ja merivesi. Korkea kloridipitoisuus voi olla perua myös betonivalussa kiihdyttimenä käytetystä kalsiumkloridista.

Määritys voidaan tehdä joko kappaleesta tai porajauheesta. Kloridipitoisuus selvitetään kemiallisella titrausmenetelmällä. Kloridipitoisuuden raja-arvona, jota korkeammat arvot voivat olla haitallisia, pidetään 0,03–0,07 paino-%. Rakenteista, joihin kohdistuu voimakas ulkoinen kloridirasitus, kannattaa näytteitä ottaa eri syvyyksiltä, jolloin saadaan selville kuinka syvälle betoniin klorideja on tunkeutunut.

Labrocilla on kattava valtakunnallinen verkosto betonin testausta varten. Betonilaboratoriomme sijaitsevat Espoossa, Oulussa ja Tampereella, mutta näytteet voit toimittaa mihin tahansa laboratorioistamme. Maantieteellinen kattavuus mahdollistaa lyhyemmät toimitusmatkat sekä nopeammat toimitusajat tutkimuksia varten. Toimimme laboratoriona betonin kaikissa elinkaaren vaiheissa ja tutkimme kaikkia betonista valmistettuja rakenteita sekä uudisrakennus- että korjausrakennuskohteissa.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskee meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä