Kloridipitoisuuden määritys

 

Ota yhteyttä

Kloridipitoisuuden määritys (SFS-EN 14629)

Kloridien korkea pitoisuus voi aiheuttaa terästen ruostumista betonissa. Klorideja päätyy betoniin ulkoisista lähteistä, kuten tiesuola ja merivesi. Korkea kloridipitoisuus voi olla perua myös betonivalussa kiihdyttimenä käytetystä kalsiumkloridista.

Määritys voidaan tehdä joko kappaleesta tai porajauheesta. Kloridipitoisuus selvitetään kemiallisella titrausmenetelmällä. Kloridipitoisuuden raja-arvona, jota korkeammat arvot voivat olla haitallisia, pidetään 0,03–0,07 paino-%. Työmaa-aikaisissa tilanteissa kloridimäärityksillä voidaan varmistaa ja ohjata kloridipitoisen betonin piikkaussyvyyttä.

Labrocilla on kattava valtakunnallinen verkosto betonin testausta varten. Betonilaboratoriomme sijaitsevat Espoossa, Oulussa ja Tampereella, mutta näytteet voit toimittaa mihin tahansa laboratorioistamme. Maantieteellinen kattavuus mahdollistaa lyhyemmät toimitusmatkat sekä nopeammat toimitusajat tutkimuksia varten. Toimimme laboratoriona betonin kaikissa elinkaaren vaiheissa ja tutkimme kaikkia betonista valmistettuja rakenteita sekä uudisrakennus- että korjausrakennuskohteissa.

Ota yhteyttä!

Kimmo Peura

Etelä-Suomi

Kimmo Peura
+358 50 409 1030

Keski-Suomi

Mika Vehviläinen
+358 44 281 5199

Mikko Kivelä

Pohjois-Suomi

Mikko Kivelä
+358 50 438 8912

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Alla tarkemmat ohjeet.