Purkukartoitus osana korjausrakentamista

Purkukartoitus helpottaa kierrätystä ja huomioi haitta-aineet
Tomi Tolppi 1.4.2021

Olemme Suomessa omaksuneet hyvin korjausrakentamisen kiertotalousajattelun. Samaan ideologiaan perustuu Euroopan unionin lanseeraama, tässä vaiheessa vielä vapaaehtoinen purkukartoitus. Kyseessä on selvitys, joka edistää rakentamisen kiertotaloutta ja parantaa purkuprosessia. Siinä selvitetään rakennuksen materiaalit, niiden määrät ja kierrätettävyys.

Purkukartoituksen tavoitteena on edistää materiaalien ja rakennusosien talteenottoa, uusiokäyttöä ja kierrätystä. Tarkoituksena on myös luoda rakennuksista materiaalipankki, josta käyvät ilmi rakennuksen tai sen osan purkutilanteessa hyödynnettävät materiaalit.

Kartoitus on selkeästi tarpeellinen. Rakennusmateriaalien kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Kun kartoitus tehdään varhaisessa vaiheessa, antaa se kiinteistön omistajalle lähtötietoa moneen tilanteeseen. Korjaus- tai purkusuunnittelu helpottuu, jonka lisäksi yllätykset ja kustannukset pysyvät kurissa.

Purkukartoitus tehdään ympäristöministeriön purkukartoitusoppaan (2019:30) mukaan.

Onko haitallisten aineiden kierrättäminen mahdollista?

Rakentamisessa on vuosisatojen aikana käytetty ihmiselle tai ympäristölle haitallisia aineita kuten asbestia tai PAH-yhdisteitä. Kierrätettäväksi näistä ei tietenkään ole vaan ne tulee poistaa ja hävittää turvallisesti. Siksi materiaalien haitta-ainetutkimus on aina oleellinen osa purkukartoitusta.

Haitta-ainetutkimus:

  • tunnistaa ja paikallistaa haitallisia aineita sisältävät rakennusmateriaalit
  • esittää suosituksia haitta-aineita sisältävien rakennusmateriaalien poistomenetelmistä ennen purkua
  • esittää suosituksia vaarallisia aineita sisältävien jätteiden käsittelystä
  • laatii arvion purkutyössä syntyvien vaarallisten jätteiden määrästä


Miten siis pitäisi toimia?

Purkukartoituksissa tarvittavissa haitta-ainetutkimuksissa kannattaa käyttää sertifioitua AHA-asiantuntijaa ja akkreditoitua analyysilaboratoriota.

Asiantuntija kartoittaa mm. asbestin, PAH:n, PCB:n ja raskasmetallit, öljyhiilivedyt ja palonsuoja-aineet. Samalla on syytä tutkia betonin tai tiilen hyötykäyttökelpoisuus liukoisuuskokeilla, koska se edistää materiaalien paikallista hyötykäyttöä.

Esimerkkejä tutkittavista haitta-aineista ja niiden käyttöajankohdista:

Purkukartoitus kannattaa tehdä asianmukaisesti ja hyödyntää ARAn myöntämä, jopa 90 % avustus purkukustannuksiin. Ilman purkukartoitusta tukea ei voi saada.

Lue lisää haitta-ainetutkimuksistamme!