Sisäilma, kemialliset analyysit

Akkreditointitunnus T314, Labroc Oy

VOC-analyysi ilmanäytteestä
(akkreditoitu/Ruokaviraston hyväksyntä)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analyysi ilmanäytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m3. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.

VOC-analyysi FLEC-näytteestä
(akkreditoitu)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analyysi FLEC-laitteistolla otetuista näytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m2h. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.

VOC-analyysi materiaalinäytteestä
(akkreditoitu)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analyysi materiaalinäytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m3g. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.

Kloorianisolit ilmanäytteestä
(akkreditoitu)
Kloorianisolien (10 kpl) analyysi ilmanäytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m3. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.

Kloorianisolit materiaalinäytteestä
Kloorianisolien (10 kpl) analyysi materiaalinäytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m3g. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.

Formaldehydi ilmanäytteestä
(akkreditoitu/Ruokaviraston hyväksyntä)
Formaldehydin analyysi DNPH-patruunaan otetuista näytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometriä. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m3. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.

PAH-yhdisteet ilmanäytteestä
(akkreditoitu)
Höyryinä esiintyvien PAH-yhdisteiden (8 kpl) sekä 1-metyyli- ja 2-metyylinaftaleenin analyysi XAD-adsorbentiin otetuista näytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometriä. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m3. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.