Sisäilma, kemialliset analyysit

Akkreditointitunnus T314, Labroc Oy
Akkreditointitunnus T288, Mikrobioni Oy

VOC-analyysi ilmanäytteestä
(akkreditoitu T288/Ruokaviraston hyväksyntä)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analyysi ilmanäytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m3. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.

VOC-analyysi FLEC-näytteestä
(akkreditoitu T288)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analyysi FLEC-laitteistolla otetuista näytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m2h. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.

VOC-analyysi materiaalinäytteestä
(akkreditoitu T288)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analyysi materiaalinäytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m3g. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.

Kloorianisolit ilmanäytteestä
Kloorianisolien (10 kpl) analyysi ilmanäytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometria. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m3. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.

Formaldehydi ilmanäytteestä
Formaldehydin analyysi DNPH-patruunaan otetuista näytteistä käyttäen kaasukromatografi-massaspektrometriä. Tulos ilmoitetaan yksikössä µg/m3. Tulos toimitetaan viiden työpäivän kuluessa.