11.2.2022 09:00 - 09:30 Teams Live Event

Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta. Kysely voi olla ensimmäinen sisäilmahaittoja kartoittava tutkimus tai sillä voidaan täydentää jo tehtyjä tutkimuksia. Koronapandemian aikana työpaikkojen sisäilmastokyselyjen tarve on ollut vähäisempää, koska ihmiset ovat tehneet paljon etätöitä. Pandemian helpottaessa ja rajoitusten purkautuessa lähityöt lisääntyvät, mutta todennäköisesti osittainen etätöiden tekeminen jää pysyväksi.

Sisäilmastokyselyjä tarvitaan jatkossakin esimerkiksi haittojen ja oireiden yleisyyden selvittämiseksi ja ongelma-alueiden paikantamiseksi sekä korjausten onnistumisen varmennuksessa. Suuri etätyön määrä voi kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka työpaikkarakennukseen liittyvistä haitoista ja oireista raportoidaan. Kuinka luotettavaa tietoa kyselyillä siis saadaan?

Olemme kehittäneet kyselyämme vastaamaan tähän haasteeseen. Tervetuloa kuulemaan webinaariimme sisäilmastokyselyjen tilanteesta ja kehitystyöstä, kun paikalla ovat asiantuntijalääkärimme Markku Seuri sekä asiakkuusjohtaja Teija Meklin. Webinaari on maksuton.

Markku Seuri on työterveyshuollon erikoislääkäri ja työlääketieteen dosentti. Hän on vuosien ajan osallistunut sisäilmakoulutuksiin, mm. rakennusterveysasiantuntijakoulutuksiin ja hän on vastannut sisäilmastokyselyjen lausunnoista ja ollut mukana tulosten palautetilaisuuksissa lukuisissa kohteissa.

Ilmoittaudu tästä

Lisää kalenteriin