Labrocin akkreditoidut pätevyysalueet laajenevat

20.6.2024

Hienoja uutisia Labroc Oy:ltä! Akkreditoidut pätevyysalueet laajenevat meillä jälleen. Tällä kertaa päästään valtaamaan uusi alue pilaantuneiden maiden analytiikassa sekä laajennetaan sisäilmakemian ja betonin tutkimusten akkreditoituja pätevyysalueita.

Ympäristö

Ympäristölinjan akkreditoitu pätevyysalue on laajentunut uusilla näytematriiseilla. Nyt teemme Kuopiossa akkreditoidusti PAH-, PCB- ja mineraaliöljyanalyysit (C10-C40) myös maa- ja sedimenttinäytteistä. Kauttamme saa toki myös laajan valikoiman muita akkreditoituja, PIMA-tutkimuksissa tarvittavia analyysejä. Lue lisää!

Sisäilma

Sisäilmakemiassa akkreditoitu PAH-ilmanäyteanalyysi kattaa nyt myös kaasufaasissa olevien yhdisteiden lisäksi hiukkasfaasissa esiintyvät PAH-yhdisteet. Näin ollen analyysin hyödynnettävyys esimerkiksi vanhemmissa kohteissa paranee. Mm. vedeneristeenä käytetty kivihiilipiki voi vapautua sisäilmaan remontointi- ja purkutöiden yhteydessä ja näkyä PAH-yhdisteinä hiukkasfaasissa. Myös formaldehydianalyysissä on muutos. Teemme sen akkreditoidusti standardin ISO 16000-3, mukaisesti, mitä esimerkiksi rakennusten ympäristösertifiointien yhteydessä tehtävät selvityksen analyysiltä edellyttävät.

Lue lisää PAH-yhdisteistä sisäilmassa sekä formaldehydistä sisäilmassa.

Betoni

Betoniosaamisemme laajentui akkreditoidun pätevyysalueen osalta nyt myös työmaille. Palveluvalikoimastamme löytyy jatkossa kimmovasarointi ja ja puristuslujuusnäytteenotto olemassa olevista rakenteista. Näytteenottopalvelu löytyy meiltä valtakunnan kattavasti Helsingistä, Tampereelta ja Oulusta. Lue lisää!

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314 ja T315, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme pätevyysalue löytyy osoitteesta www.finas.fi.