Betonin ja haitta-aineiden analysointia

Nopeasti. Helposti. Laadukkaasti.

Tilaa tutkimus

PAH-yhdisteet voivat tehdä rakennusmateriaalista vaarallista jätettä

Vanhojen rakennusten rakenteista voi löytyä ikävä yllätys, kun rakennusta aletaan remontoida tai purkaa. Asbestin lisäksi rakenteissa voi piillä erilaisia PAH-yhdisteitä, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi. Ne ovat kahden tai useamman aromaattisen renkaan muodostamia hiilivetyjä, joita muodostuu orgaanisen materiaalin epätäydellisessä palamisessa. Heikon haihtuvuusominaisuutensa vuoksi PAH-yhdisteet esiintyvät usein ilmassa pölyihin ja muihin ilmanhiukkasiin sitoutuneina.

PAH-yhdisteitä voi löytyä monenlaisista käyttökohteista. Esimerkiksi kivihiilipiki, jota on käytetty mm. vanhojen rakennusten kosteuden- ja vedeneristeissä, sisältää runsaasti PAH-yhdisteitä. PAH-yhdisteitä voi löytyä myös kattohuovasta, kyllästepuusta, sähköjohtojen putkieristeistä ja monesta muusta rakenteesta.

Vakavia terveyshaittoja

PAH-yhdisteet on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Lisäksi ne aiheuttavat mm. silmä- ja iho-oireita.

Kun työmaalla puretaan materiaaleja, jotka sisältävät PAH-yhdisteitä, työilmaan vapautuu terveydelle haitallisia hiukkasmaisia ja höyrymäisiä aineosia. PAH-yhdisteet imeytyvät ihon läpi ja kulkeutuvat hengitysilman kautta elimistöön, mikä asettaa purkutyöntekijöiden henkilökohtaiselle suojautumiselle ja ympäristön suojaamiselle erityisvaatimuksia.

Koska yhdisteet eivät näy eivätkä haise, on työturvallisuus varmistettava tutkimalla materiaali laboratoriossa. Myös Suomen lainsäädäntö velvoittaa kartoittamaan rakennuksen haitta-aineet ennen korjaus- tai purkutöitä.

Luotettava tutkimustulos varmistaa työmaan turvallisuuden

Labrocilla on pitkä kokemus erilaisten haitta-aineiden tutkimisesta. Tarjoamme asiantuntevaa ja joustavaa palvelua koko Suomen alueella.

Tutkittavista rakennusmateriaaleista otetaan näytteet erillisen näytteenotto-ohjeen mukaan. Näytteet  toimitetaan analysoitavaksi laboratorioomme.

Käytössämme on nykyaikainen kaasukromatografi-massaselektiivinen detektori (GC-MS), joka takaa luotettavan ja täsmällisen testituloksen. Laitteiston avulla näytemateriaalista tutkitaan EPA:n priorisoimat 16 PAH-yhdistettä sekä niiden kokonaispitoisuus. Tulosta verrataan RATU-kortissa 82-0381 (kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku) annettuun 200 mg/kg ohjearvoon.

Mikäli ohjearvo ylittyy, tulee materiaalia käsitellä vaarallisena jätteenä.

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät www.finas.fi tunnuksella T314.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Rakentamisen laatu koskettaa meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä