Osaamiskeskuksista lisää pontta kehitykselle

2.3.2022
Helena Rintala

Ilmastonmuutos ja rakennusten sisäilma? Hiiltä sitovat tai kierrätetyt rakennusmateriaalit ja mikrobit? Voiko betonia korvata muilla materiaaleilla? Kun haitallisiksi havaittuja yhdisteitä kielletään rakennusmateriaaleissa ja korvataan toisilla, ovatko ne sen parempia? Maailma on monimutkainen paikka. Kohtaamamme asiat ja ongelmat ovat usein monitahoisia ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ongelmien pohtiminen ja ratkaisujen löytäminen onnistuu yleensä parhaiten, kun asioita katsotaan monelta kannalta ja monen eri ammattilaisen voimin. Sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta minä lisäisin, että väärä tieto se vasta sitä tuskaa lisääkin.

Labrocin ja Mikrobionin yhdistymisessä Suomeen syntyi yritys, jossa on paljon erilaista osaamista ja tietoa liittyen rakennuksiin ja niiden tutkimiseen, betonin lujuusmittauksista aina sisäilma-analyyseihin. Kun kumppaniksi vielä saatiin iso kansainvälinen yritys, GBA Group, on meillä todella hyvät mahdollisuudet tehdä myös tutkimusta ja tuotekehitystä. Keskittämällä osaaminen ja kehittäminen tiettyyn paikkaan, on mahdollista pureutua asioihin syvemmin ja tuottaa uutta tietoa tai kehittää esimerkiksi uusia analyysejä.

Tällaisia pohdintoja oli taustalla, kun idea Labrocin sisäisistä osaamiskeskuksista syntyi syksyllä 2021. Tuumasta ryhdyttiin toimeen, ja nyt Kuopioon on perustettu Labrocin ensimmäinen osaamiskeskus, joka keskittyy sisäilman kemiallisiin ja mikrobiologisiin analyyseihin. Olemme innoissamme tästä mahdollisuudesta toisaalta parantaa palveluamme, mutta myös olla mukana kehittämässä alaa eteenpäin.

Osaamiskeskuksissa tehdään sisäistä menetelmäkehitystä, mutta olemme käytettävissä myös asiakasprojekteihin. Jos sinulla on jokin sisäilmaan tai rakennusterveyteen liittyvä ongelma, johon kaipaisit lisävalaisua analyysien kautta tai kenties jokin idea, joka vaatisi käytännön testausta laboratoriossa, ota meihin yhteyttä, niin mietitään yhdessä, kuinka voisimme olla avuksi ongelmanratkaisussa. Voimme auttaa tutkimussuunnitelman laatimisessa, suunnitelman toteutukseen tarvittavissa laboratorioanalyyseissä, , sekä tarvittaessa myös datankäsittelyssä ja raportin laatimisessa. Projektin sisältö ja hinnoittelu sovitaan aina tapauskohtaisesti. Yhteistyön kautta voimme tuottaa uutta kokonaan uutta tietoa yhdistämällä ja hyödyntämällä sekä kenttätutkimuksissa että laboratoriossa tuotettua tietoa.

Kuopion laboratoriomme henkilökunta on erittäin osaavaa; takana on vuosikymmenten kokemus sisäilma-asioissa, lähtien ajoilta, jolloin suomalaisia ohjeistuksia vasta luotiin, kaksi sisäilman mikrobiologiasta väitellyttä ja lukuisia muita asiantuntijoita mikrobiologian ja kemian alalta, sekä osaava laboratoriotiimi. Siltä pohjalta on osaamiskeskuksen hyvä ponnistaa! Käy kurkkaamassa osaamiskeskuksen omaa nettisivua täältä!