Purkujätteen analyysit

Hyötykäyttö ja kaatopaikkakelpoisuus

Tilaa tutkimus

Purkujätteen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus

Uusi jätelaki pyrkii edistämään kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä sekä vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos purettavan rakennuksen osia ei voi käyttää kokonaisena uudelleen, purettu betoni- ja tiilimurske tulisikin ensisijaisesti hyödyntää maanrakentamiskohteissa, esimerkiksi kenttien, väylien ja teollisuusrakennusten pohjarakenteissa. Hyötykäyttö on myös purkujätteen haltijalle halvempi vaihtoehto kuin toimittaminen kaatopaikalle. Labrocissa purkujätteen näytteet esikäsitellään Tampereen laboratoriossa, jonne näytteet kannattaakin suoraan toimittaa.

MARA hyötykäyttö

Ennen betoni- ja tiilimurskeen käyttöä maanrakennuksessa, materiaalista on analysoitava sen sisältämät haitalliset aineet sekä niiden liukoisuus maaperään. Lisäksi tulee tutkia, kuinka paljon muita materiaaleja murske sisältää. Niin kutsutussa MARA-asetuksessa (VNa 843/2017) on määritelty maanrakennuksessa käytettävälle betoni- ja tiilimurskeelle raja-arvot haitallisten aineiden pitoisuuksille ja liukoisuuksille, sekä materiaalijakaumalle ja epäpuhtauksille. Maanrakennuksessa käytettävän betonijätteen suurin sallittu palakoko (suurin kappaleen keskipisteen kautta kulkeva halkaisija) on 90 mm ja tiilijätteen 150 mm. Liian isot jätekappaleet voivat heikentää rakenteen ominaisuuksia tai niiden laadullisia ominaisuuksia on vaikea todentaa suuren palakoon takia.

Materiaalijakauman ja epäpuhtauksien määrittäminen on tarpeellista, koska lajittelevasta purusta huolimatta betoni- ja tiilimurskeeseen sekoittuu yleensä pieninä partikkeleina muuta mineraalista ainesta (esim. luonnonkivet, kaakelijäte ja laasti) sekä epäpuhtauksia, kuten puu, metalli, muovi, kumi ja eristemateriaalit. Betoni- tai tiilimurske saa sisältää enintään yhden painoprosentin siihen kuulumatonta vedessä kellumatonta ainesta, kuten puuta, kumia tai metallia, sekä enintään 10 cm3 /kg vettä kevyempiä materiaaleja, kuten muovia ja eristemateriaaleja.

Kaatopaikkakelpoisuus

Mikäli MARA-asetuksen raja-arvot ylittyvät, purkujäte ei kelpaa hyötykäyttöön, vaan se tulee toimittaa jätekeskukseen. Purkujätteen loppusijoitusta varten murskeesta tulee tutkia kaatopaikkakelpoisuus, jotta jäte voidaan käsitellä jätekeskuksessa oikeantyyppisenä jätteenä; pysyvä jäte, tavanomainen jäte, vaarallinen jäte. Näille on asetettu omat raja-arvonsa asetuksessa VNa 331/2013. Kaatopaikkakelpoisuuden määrittämiseen vaadittavat analyysit ovat osittain samoja kuin hyötykäyttöön vaadittavat analyysit; eli MARA-asetuksen perusteella tehtävät analyysit sisältyvät kaatopaikkakelpoisuus-analyyseihin.

Laboratorioanalyysit

Tarjoamme purkujätteen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus -analyysit kilpailukykyiseen hintaan. Analyysivastausten toimitusaika on 2 viikkoa, nopeammat aikataulut on sovittavissa tilanteen mukaan. Muistathan, että MARA-asetuksen mukaan myös murskeen materiaalijakauma ja epäpuhtaudet täytyy tutkia. Tutustu analyysien tarkempaan menetelmäkuvaukseen ja sisältöön täältä.

Kemialliset analyysit tehdään alihankintana emoyhtiömme GBA:n laboratoriossa Saksassa, ja ne ovat akkreditoituja. Materiaalijakauma ja epäpuhtaudet määritetään omassa laboratoriossamme Tampereella. Asiantuntijamme auttavat sinua näytteenottoon ja analyysituloksiin liittyvissä kysymyksissä.

Rakentamisen laatu koskettaa meitä kaikkia

Siksi haluamme auttaa sinua.

Ota yhteyttä

Labrocin asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

Asbesti ja haitta-aineet
PCB-yhdisteet eli polyklooratut bifenyylit ovat orgaanisia yhdisteitä, joita käytettiin yleisesti saumamassoissa ja liimoissa, sekä maaleissa ja muissa pinnoitteissa vuosien 1940 ja 1975 välillä. PCB-yhdisteitä käytettiin lisäämään materiaalien palon- ja kosteudenkesto-ominaisuuksia.
PCB-pitoisuuden määritys materiaalinäytteestä
Asbestin lisäksi rakenteissa voi piillä erilaisia PAH-yhdisteitä, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi. Heikon haihtuvuusominaisuutensa vuoksi PAH-yhdisteet esiintyvät usein ilmassa pölyihin ja muihin ilmanhiukkasiin sitoutuneina.
PAH-pitoisuuden määritys materiaalinäytteestä
Asbestilaboratorioissa on laatueroja. Oletpa omakotitalon saneeraaja tai asbestin purkuun erikoistunut urakoitsija, haluat varmasti nopean ja luotettavan tiedon siitä, onko kohteessa asbestia vai ei. Labroc Oy on akkreditoitu, valtakunnallisesti toimiva huippulaboratorio.
Asbestianalyysi materiaalinäytteestä
Asbestilaboratorioissa on laatueroja. Oletpa omakotitalon saneeraaja tai asbestin purkuun erikoistunut urakoitsija, haluat varmasti nopean ja luotettavan tiedon siitä, onko kohteessa asbestia vai ei. Labroc Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.
Asbestianalyysi ilmanäytteestä
Asbestipurkutyössä käytettävien hengityssuojaimien eli maskien tiiveys tulee mitata vähintään kerran vuodessa. Mittauksia tehdään Labrocin toimipisteissä.
Maskimittaus
Raskasmetallit paljastuvat laboratoriotutkimuksissa. Labrocilla on pitkä kokemus erilaisten haitta-aineiden tutkimisesta. Tarjoamme asiantuntevaa ja joustavaa palvelua koko Suomessa.
Raskasmetallipitoisuuden määritys