19.12.2022
Päivityksiä asbestikuitunäytteen ottamiseen sisäilmasta

Suodatinkotelon käyttö

Olemme päivittäneet asbesti-ilmanäytteiden näytteenotto-ohjeen vastaamaan Työterveyslaitoksen antamaa ohjeistusta (EU:n asbestidirektiivin vaikutuksia asbesti-ilmanäyteanalyyseihin-webinaari, 29.11.2022). Merkittävin muutos näytteenotto-ohjeessa on mustan, 25 mm halkaisijan, suodatinkotelon käytössä. Ohjeistamme jatkossa irrottamaan suodatinkotelosta koko kansiosan (inlet) pelkän sinisen tulpan sijaan. Näin varmistetaan ilman tehokkaampi ja tasaisempi virtaus, sekä tämän myötä hiukkasten tasaisempi jakautuminen suodatinkalvolle. Kirkkaiden suodatinkoteloiden (halkaisija 37 mm) osalta käytäntö onkin tuttu jo entuudestaan.

Ilmamäärät

Lisäksi jatkossa vaadimme akkreditoituun ilma-analyysiin vähintään näytteenotto-ohjeessa määritetyt ilmamäärät. Tällä toimella pyrimme varmistamaan näytteen edustavuuden tutkitusta tilasta. Perustamme vaaditun ilmamäärän Työterveyslaitoksen ja Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liiton ohjeistukseen. Pienemmällä ilmamäärällä on edelleen mahdollista saada akkreditoimaton raportti.

Tutustu päivitettyyn näytteenotto-ohjeeseen tästä linkistä.