16.2.2022

Erotamme jatkossa omille raporttipohjilleen Valtioneuvoston- (798/2015) ja Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan analysoitavat asbesti-ilmanäytteet. Asbestitöissä sovellettava Valtioneuvoston asetus ei ole muuttunut, mutta Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen (osa III, päivitetty 8.10.2021) on tehty tiukennus, jonka mukaan analyysimenetelmän mittausepävarmuus otetaan huomioon puhtaan tilan raja-arvon tulkinnassa. Päivitetyssä tilauslomakkeessamme on erillinen valintalaatikko, joka rastitetaan, jos tilataan Asumisterveysasetuksen mukainen raportti. Ilman rastia toimitamme Valtioneuvoston mukaisen raportin. OmaLabrocissa Asumisterveysasetuksen ilmanäyteraportin saa tilattua kirjaamalla siitä maininnan lisätietokenttään.

Valtioneuvoston asetus pätee asbestityön aikana tehtäviin mittauksiin, joita ovat asbestityöntekijän altistusmittaukset, asbestityön aikana tehtävät ilmankäsittelylaitteiden erotusasteen mittaukset sekä purkutyön jälkeiset tilan puhtauden mittaukset. Asumisterveysasetuksen mukainen ilmanäyteraportti puolestaan tarvitaan, kun halutaan mitata käytössä olevan asunnon tai muun vastaavan julkisen tilan asbestipitoisuuksia. Julkisia tiloja ovat esimerkiksi päiväkodit, oppilaitokset, vanhainkodit, työpaikat ja kirjastot. Myös pitkäkestoisissa useita kuukausia kestävissä remonteissa, jotka tehdään asumistilojen yhteydessä, on hyvä suorittaa asumisterveysasetuksen mukainen asbesti-ilmanäyte analyysi.

Tilauslomake: Asbesti-ilmanäytteet
Order form: Asbestos / air samples

Lue lisää asbestianalyyseistämme!

Ilmanäytteet